Riksavis

avis med et nasjonalt geografisk nedslagsfelt

En riksavis er en avis med et nasjonalt geografisk nedslagsfelt både redaksjonelt og i forhold til hvor spredningen av opplaget. Det betyr at både store og små aviser kan være riksaviser. Regionaviser dekker mindre områder, mens lokalaviser dekker distrikter eller enkeltkommuner.