Tinnet Krat

Tinnet Krat er et fredet naturområde i Vejle kommuneJylland i Danmark. Det er 5,96 km² stort og ligger på stedet hvor Hærvejen og Skjern Å krysser hverandre, rundt 10 kilometer nordvest for byen Tørring.

Tinnet Krat langs Gudenås tidlige løp
Furu- og eikeskog i Tinnet Krat

Området drives som naturskog, hvor man bruker gamle metoder som gressing, plukkhogst og styving. Formålet er at området skal fremstå som et mosaikklandskap med eikekratt (etterhvert eikeskog), blandet løvskog, enger, beiter og heder, slik som det gjorde i eldre tid. I den midterste delen av området ligger Koutrup Skov, som det er bestemt skal tilbakeføres til tilstanden «urørt skog». Tilbakeføringen skal foregå i flere etapper frem til 2020, og innen da skal bartrærne være fjernet fra området.[1]

HistorieRediger

Områdets selvplantede eikeskoger, hvorav mesteparten består av vintereik[2], ble som overalt i landet utnyttet hardt, og etter flere hundre års styvingsdrift var jorden så utpint, at skogbunnen «sprang i lyng». Det gjorde raskt jorden enda mere sur og utpint, og rundt 1900 var eiketrærne bare noen små busker i heden. Etter fredning vokste buskene, som i virkeligheten var de siste livstegn fra de opprinnelige eikene, opp igjen, og ble til ordentlige eiketrær. De er altså i dag en overlevende genpulje av Danmarks opprinnelige eiker. Under andre verdenskrig var det mangel på brensel, og mange av disse eikene ble derfor styvet ennå en gang, men selv disse står nå som 50 år gamle trær, mens de urørte har stammer som er mere enn 100 år gamle.

I den nordvestlige del av området finnes artsrike beitemarker som inntil mellom 10 og 40 år siden var dyrket. I dag pleier skogdistriktet beitemarkene etter samme metode som skapte dem, nemlig ved gressing med kveg og får[3].

Litt nord for Skjern Ås kilde passerer Hærvejen gjennom området. Langs veien finnes mange fortidsminner som viser dens betydning som hovedferdselsåre ned langs det jyske vannskille. Man finner strekninger med hulvei, gravhauger fra steinalder og bronsealder, samt flere gamle forsvarsmurer, blant annet Margrethediget. Veiens løp er i dag fredet og gruslagt, og det er bygget stikkrenner slik at besøkende kan komme over det fuktige området ved elva.

KilderRediger

 
En av Gudenås tre kilder

Tinnet Krat har en av Danmarks tetteste konsentrasjoner av kilder. Flere av kildene har vann som holder samme temperatur året rundt (11-12°C), og det har medført at en samling av relikter (dyr og planter) har kunnet overleve der siden istiden. Gudenåen, Danmarks lengste elv, har sitt utspring i tre kilder ved foten av en liten nordøstvendt bakke, og renner derfra i sørøstlig retning. Noen få hundre meter mot nord ligger vannskillet, hvor Hærvejen passerer, og etter et par hundrede meter til mot nord finner man Skjern Ås utspring i et lite tjern.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Skov- og Naturstyrelsen: Gudenåens og Skjernåens Kilder, Vandreture nr. 58 Arkivert 12. desember 2007 hos Wayback Machine.
  2. ^ Habitatområde nr. H65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat Arkivert 22. februar 2014 hos Wayback Machine., Natura 2000 – Basisanalyse, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
  3. ^ Rørbæk Sø og Tinnet Krat, Fussingø Statsskovdistrikt

Eksterne lenkerRediger