Brensel er ethvert materiale, en gass eller en væske som lar seg antenne, og som omdannes og utvikler energi i form av varme ved forbrenning ved tilførsel av oksygen. Man kan blant annet bruke olje, kull og ved som brensel. Også radioaktive materialer kan brukes som brensel. De utvikler varme ved radioaktiv fisjon eller fusjon. En viktig egenskap ved brensel er at det kan lagre energi som kan hentes ut ved behov, først og fremst til oppvarming eller til å utføre arbeid.

En stabel med brenselsved

Drivstoff

rediger

Drivstoff er et energirikt stoff som vanligvis brukes for å drive maskiner (hovedsakelig forbrenningsmotorer). Stoffet inneholder en form for energi som kan bli omformet til en annen type energi ved forbrenning (fra potensiell energi til kinetisk energi). Drivstoff er oftest brukt om flytende fossilt brennstoff, f.eks. bensin, diesel, flydrivstoff og parafin. Det kan også brukes om fast stoff eller gass som binder energi slik som kull, propan, hydrogen etc.

Ved biologisk forbrenning, som i menneskekroppen, dyr og planter, brukes karbohydrat, proteiner og fett som drivstoff. F.eks. i menneskekroppen brukes karbohydratet druesukker (glukose) kombinert med oksygen (som vi puster inn) til å produsere vann, karbondioksid (som vi puster ut) og energi i form av varme og bevegelse i musklene.

Se også

rediger