Syndsbekjennelse

En syndsbekjennelse er en religiøs handling som består av en innrømmelse av at man har begått en synd. Bekjennelsen tillegges varierende betydning i de ulike kirkesamfunn, fra å være nødvendig for å kunne motta nattverd under en gudstjeneste til å være en positiv handling uten noen reelle konsekvenser.

Former for syndsbekjennelse finnes i mange kirkesamfunn, og inngår både i luthersk, katolsk, anglikansk og ortodoks liturgi som en del av gudstjenesten, da i form av en fastlagt tekst. Syndsbekjennelsen kan også være av en friere og mer uformell art, noe man særlig finner i karismatiske menigheter.

Romersk-katolsk:

Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle,
at jeg har syndet meget
i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser
ved min skyld.
Derfor ber jeg den salige Jomfru Maria,
alle engler og hellige
og dere alle:
Be for meg til Herren, vår Gud.

Luthersk variant:
Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte
For Jesu Kristi skyld ha langmodighet med meg.
Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene.
Amen.

En spesiell form for syndsbekjennelse er skriftemålet.