Tilgivelse

forsakelse eller opphør av harme, indignasjon eller sinne

Tilgivelse (alternativ også: forlatelse) er et nøkkelbegrep i kristendommen og telles også som en menneskelig dyd.

En særskilt, offisiell form for tilgivelse er benådning. I mange grunnlover er muligheten til benåding av nedfelt.

Evnen og beredskap til tilgivelse ble regnet som kongelig dyd, og blir i dag ansett som et kjennetegn for en avansert sivilisasjon.

Vilje til å tilgi anses ofte som en betingelse for å kunne avslutte konflikter. Et annet aspekt kan være gjenopprettelse av forholdet til Gud etter synd; tilgivelse spiller en stor rolle i de fleste religioner.

Se også rediger