Lyst er et intenst begjær eller strev etter selvfornøyelse og spenning. Lyst kan strengt tatt bety bare seksuell lyst, men er likevel ofte omtalt som for eksempel «menneskenes lyst», «lysten på blod», «maktlysten» eller «kjærlighetslysten».

Ordet «lyst» kan omfatte både begjær og interesse såvel som glede og fornøyelse. Adolphe Willettes tegning «Endelig aleine» fra 1915 viser en hjemvendt soldat og kjæresten og illustrerer seksuell lyst.

Det greske ordet for lyst er epithymia (επιθυμια), som også kan oversettes til norsk som «griskhet».

Se ogsåRediger