Sund folkehøgskole

folkehøyskole i Inderøy kommune

Sund folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole i Inderøy i Nord-Trøndelag. Skolen tar årlig imot vel 105 elever og er en selveiende privat stiftelse.

Sund folkehøgskole
Sund folkehøgskole sett fra luften, januar 2009
LandNorge
KommuneInderøy
AdresseFlagvegen 95, 7670 INDERØY
Nettstedwww.sundfhs.no
Beliggenhet
Kart
Sund folkehøgskole
63°51′28″N 11°18′55″Ø

Sund folkehøgskole vektlegger internasjonalt engasjement, kultur og miljø i undervisningen.[1]

Sund folkehøgskole ble opprettet i 1868[2] og er den eldste folkehøgskolen som fortsatt er i drift i Norge, etter at Sagatun Folkehøyskole ble lagt ned i 1891[3] og Vonheim folkehøyskole stengte for godt i 1896[4].

Skolens historie rediger

Skolen ble opprettet i 1868 av Lars M. Bentsen og Hans Konrad Foosnæs.

Den 25. juli 1868 kunne man lese denne utysningen i "Norsk Folkeblad" signert L. M. Bentsen og H. K. Foosnæs:

Saafremt et nogenlunde tilstrækkeligt Antal Elever melder sig, agter Undertegnede at opprette en Folkehøjskole paa Gaarden Huseby i nedre Stjørdalen. Skolens Formaal vil blive at bibringe voksne Bondegutter den Dannelse og de Kundskaper, som de kan have Brug for i Livet, og som de tiltrænger for at kunne udfylde deres Plads i Samfundet. De Fag, som der især vil blive lagt Vægt paa er Verdenshistorie, Norgeshistorie, Geografi, Naturlære, Landbruglære, Læsing, Skrivning, Regning, Landmaaling og Sang. Lidt Kjendskap til Lov og Ret vil ogsaa blive meddelt. Desuden vil der forhaapentlig blive Anledning til at høre Foredrag over forskjellige Emner, da Flere velvilligen har lovet at ville støtte Sagen ad den Vei. - Skolen begynder sin Virksomhed førstkommende 1ste November og vedbliver til 30te April næste Aaar, altsaa i 6 Maaneder; men det sees helst, at Eleverne vil overvære Undervisningen i to saadanne Vinterhalvaar.[5]

Et tilstrekkelig antall elever meldte seg, og skolen startet opp i november 1868 med 30 elever.[6]

Skolen var den tredje folkehøgskolen som ble opprettet i Norge. De første årene var Sund folkehøgskole en ambulerende skole som hadde tilhold på blant annet Stjørdal, Kvithamar, Frosta, Ytterøy, Frol, Levanger og Meråker før den ble etablert på amtmannsgården Sund gård på Inderøy i 1900. Fra 1926 har skolen hatt sin nåværende beliggenhet, like ved kommunesenteret Straumen på Inderøy.[2]

Skolen var tidlig ute med internasjonalt orienterte linjer. Skolen har bidratt til opprettelsen av Latin-Amerikas eneste folkehøgskole i samarbeid med den guatmaltesiske organisasjonen Kab'awil.

I 1992 ble musikklinja på skolen gjort om til en ren jazzlinje.[7] Linja har hatt elever som Eirik Hegdal, Steinar Raknes, Håkon Mjåset Johansen, Michael Francis Duch, Jo Skaansar og Ola Kvernberg.

Styrere/rektorer rediger

Linjer på skolen rediger

Sund folkehøgskole tilbyr følgende linjer[8]:

 • Ekspedisjon og eventyr
 • FN og internasjonal politikk
 • Foto
 • Solidaritet Nord-Sør
 • Street Food
 • Sportsfiske
 • Regnskog og aktivisme
 • Jazz
 • Historisk håndverk
 • Andreårs jazz
 • 2. årslinjen (2. årstilbud)
 • Naturfilm

Referanser rediger

 1. ^ (it-ansvarig), Marcus Edvardsen. «Hva er Sund folkehøgskole - Sund folkehøgskole». Sund folkehøgskole. Besøkt 27. oktober 2016. 
 2. ^ a b Fostervoll, Kaare (1964). Mot rikare mål. Den norske folkehøgskulen 1864-1964. Noregs Boklag. s. 282. 
 3. ^ Mikkelsen, Arild (2014). Frihet til å lære. Frilynt folkehøgskole i 150 år. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 77. ISBN 978-82-02-47524-6. 
 4. ^ Mikkelsen, Arild (2014). Frihet til å lære. Frilynt folkehøgskole i 150 år. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 91. ISBN 978-82-02-47524-6. 
 5. ^ Torjusson, Aslak (1977). Den norske folkehøgskulen. Oslo: Det Norske Samlaget. s. 190–191. ISBN 82-521-0697-8. 
 6. ^ Aslak, Torjussen (1977). Den norske folkehøgskulen. Oslo: Det Norske Samlaget. s. 193. ISBN 82-521-0697-8. «Det drog ut noko med innmeldingane, men til slutt var det innmeldt ikring 30 gutar.» 
 7. ^ Groven, Gunnar (1993). Sund folkehøgskole. 
 8. ^ «Sund folkehøgskole - med orientering mot verden». Sund folkehøgskole. Besøkt 27. oktober 2016. 

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger