Åpne hovedmenyen
Den etniske fordelingen i Østerrike-Ungarn i 1911, fra The Historical Atlas, av William R. Shepherd, 1911
    Provins Sudetenland
    Provins Deutschböhmen
vist innenfor Deutschösterreich

Koordinater: 50°43′00″N 15°04′00″Ø Sudetenland (tsjekkisk og slovakisk: Sudety, polsk Kraj Sudetów), også kalt Sudeterlandet på dansk og norsk, var en region i vestre og nordlige Böhmen og nordlige Mähren som hovedsakelig var bebodd av sudettyskere. Regionen dekket tilsammen 22 586 km², og hovedstaden var Reichenberg.

Den tyske betegnelsen Sudentenland ble særlig brukt etter 1918 da Østerrike-Ungarn ble delt opp i sine opprinnelige deler etter nederlaget i første verdenskrig (Tsjekkia, Ungarn, Kroatia, Slovenia, Bosnia og deler av Polen) Tyske kulturområder i de tsjekkiske landområdene ble en del av den nye staten Tsjekkoslovakia. Sudetenland ble da ofte brukt om alle de tidligere tyskspråklige regionene i Nordøst- og Sør-Bøhmen, i Mähren og i østerriksk Schlesien. Landskapet var oppkalt etter Sudetene, en fjellstrekning mellom dagens Tsjekkia og Polen. Etter andre verdenskrig ble tysktalende fordrevet fra Tsjekkoslovakia.

HistorieRediger

Tyskere bodde i området siden 11- og 1200-tallet. Sammen med det øvrige Böhmen tilhørte det allerede på den tid det tysk-romerske riket[trenger referanse], og kom siden under Habsburgerne. Etter første verdenskrig ble områdene Nordøst-Böhmen, Nord-Mähren og Østerriksk Schlesien erklært som Deutschösterreichische Provinz Sudetenland samt Provinz Deutschböhmen, og sluttet seg til Deutschösterreich i november 1918. Fra slutten av samme måned rykket tsjekkoslovakiske tropper inn i området og avbrøt etableringen av en tysk-østerriksk forvaltning. I desember flyktet provinsregjeringene i provinsene Deutschböhmen og Sudetenland i eksil for å unngå å bli tatt til fange. I september 1919, ble Sudetenland tildelt Tsjekkoslovakia ved fredsslutningen med Østerrike, St. Germain-traktaten.

Motsetningene mellom tsjekkere og tyskere økte i løpet av 1930-årene. Den tysktalende befolkningen i Böhmen og Mähren utgjorde mot slutten av 1930-årene nærmere 25 %,og betegnlesen Sudetenland omfattet da både den tidligere provinsen med samme navn og den tidligere provinsen Deutschböhmen. Blant nasjonalistiske lederfigurer var den sudettyske nasjonalsosialisten Konrad Henlein. En annen viktig sudettysk politiker var sosialdemokraten Wenzel Jaksch.

 
Parade i byen Graslitz med Adolf Hitler etter Tysklands okkupasjon av Sudetenland i oktober 1938.

Konflikten rundt Sudetenland begynte umiddelbart etter den tyske annekteringen av Østerrike. Den tyske regjeringen, sammen med sine allierte i Sudetenland, hevdet at sudettyskere ble mishandlet og undertrykt av den tsjekkoslovakiske staten og krevde at Sudetenland umiddelbart ble innlemmet i Tyskland.

Dette utløste Münchenavtalen der Tsjekkoslovakia måtte avstå Sudetenland til Tyskland. Dette var forsvarsmessig fallitt for Tsjekkoslovakia som hadde basert mye av forsvaret sitt rundt det fjellrike grenseområdet Sudetenland.

Etter andre verdenskrig ble Sudetenland igjen en del av Tsjekkoslovakia. Etter bestemmelsene fra Potsdamkonferansen ble alle tyskere og et stort antall av ungarere brutalt fordrevet, igangsatt av Stalins Røde armé og fullbyrdet av tsjekkoslovakene. Dette anses som et tilfelle av etnisk rensning. Mange sudettyskere og ungarere ble også satt i tsjekkoslovakiske konsentrasjonsleirer hvor en regner med at store antall døde av mishandling. Etter folketellinger var antallet sudettyskere kort etter krigen redusert med ca. 200 000.

Ca. 2 millioner bøhmiske tyskere fra Sudetenland kom som flyktninger til Tyskland, hvorav størsteparten til Bayern, som har tatt på seg et særlig ansvar (Patenschaft) for dette folket. Andre reiste til Østerrike. Det finnes flere tyske og østerrikske organisasjoner som representerer sudettyskerne, den viktigste er Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) i Tyskland og Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ). Sudentendeutsche Landsmannschaft hører til de tre største av alle de fordrevnes organisasjoner (sammen med Landsmannschaft Schlesien og Landsmannschaft Ostpreußen), og spiller en stor rolle i tysk, særlig bayersk, politikk, og er nært knyttet til CSU og søsterpartiet CDU. Formannen for SL er også medlem av bl.a. Europaparlamentet.

Enkelte byer i det tidligere SudetenlandRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger