Deutschböhmen

Deutschböhmen (tsjekkisk: Německé Čechy, no: Tyskböhmen) var en provins i Böhmen, dagens Tsjekkia som var etablert en kort periode etter første verdenskrig som en del av statsdannelsen Deutschösterreich.

    Provins Sudetenland
    Provins Deutschböhmen
vist innenfor Deutschösterreich

Den besto av de nordlige og vestlige delene av Böhmen som på den tiden var hovedsakelig befolket av etniske tyskere. Provinsen Deutschböhmen ble senere slått sammen med provinsen Sudetenland lengre øst og kalt Sudetenland.

Viktige befolkningsentre var byene Eger, Karlsbad, Marienbad, Aussig an der Elbe, Teplitz-Schönau, Leitmeritz, Brüx, Gablonz an der Neiße, Dux, Saaz og Reichenberg som også var administrasjonssenteret. Området hadde et areal på 14 496 kvadratkilometer. Befolkningen var på 2,23 millioner derav 2,07 millioner tyskere og 116 275 tsjekkere.

Fra slutten av 1918 rykket tsjekkoslovakiske tropper inn i området og avbrøt etableringen av en tysk-østerriksk forvaltning. I desember flyktet provinsregjeringene i provinsene Deutschböhmen og Sudetenland i eksil for å unngå å bli tatt til fange. I september 1919, ble Sudetenland, som da var en samlebetegnelse for begge de tidligere propvisene, tildelt Tsjekkoslovakia ved fredsslutningen med Østerrike, St. Germain-traktaten.

Etter andre verdenskrig ble området igjen en del av Tsjekkoslovakia. Etter bestemmelsene fra Potsdamkonferansen ble alle tyskere og et stort antall av ungarere brutalt fordrevet, igangsatt av Stalins Røde armé og fullbyrdet av tsjekkoslovakene. Dette anses som et tilfelle av etnisk rensning. Mange sudettyskere og ungarere ble også satt i tsjekkoslovakiske konsentrasjonsleirer hvor en regner med at store antall døde av mishandling. Etter folketellinger var antallet sudettyskere kort etter krigen redusert med ca. 200 000.

Ca. 2 millioner bøhmiske tyskere fra Sudetenland kom som flyktninger til Tyskland, hvorav størsteparten til Bayern, som har tatt på seg et særlig ansvar (Patenschaft) for dette folket. Andre reiste til Østerrike. Det finnes flere tyske og østerrikske organisasjoner som representerer sudettyskerne, den viktigste er Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) i Tyskland og Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ). Sudentendeutsche Landsmannschaft hører til de tre største av alle de fordrevnes organisasjoner (sammen med Landsmannschaft Schlesien og Landsmannschaft Ostpreußen), og spiller en stor rolle i tysk, særlig bayersk, politikk, og er nært knyttet til CSU og søsterpartiet CDU. Formannen for SL er også medlem av bl.a. Europaparlamentet.

ReferanserRediger

  • Kleineberg, A.; Marx, Ch.; Knobloch, E.; Lelgemann, D.: Germania und die Insel Thule. Die Entschlüsselung von Ptolemaios`"Atlas der Oikumene". WBG, 2010. ISBN 978-3-534-23757-9.
  • Franzel, Emil: Sudetendeutsche Geschichte. Mannheim, 1978. ISBN 3-8083-1141-X.
  • Meixner, Rudolf: Geschichte der Sudetendeutschen. Nürnberg, 1988. ISBN 3-921332-97-4.
  • de Zayas, Alfred M.: A terrible Revenge. Palgrave/Macmillan, New York, 1994. ISBN 1-4039-7308-3.
  • de Zayas, Alfred M.: Nemesis at Potsdam. London, 1977. ISBN 0-8032-4910-1.
  • Douglas, R.M.: Orderly and Humane. The Expulsion of the Germans after the Second World War. Yale University Press 2012. ISBN 978-0-30016-660-6.