Etniske tyskere er personer som betegner seg selv eller oppfattes av andre som tyskere, til tross for at de selv ikke nødvendigvis bor eller har bodd i Tyskland.

Tysk som morsmål i dag

Historisk kunne «tysk» referere til personer fra det tyske kulturområdet, noen ganger også det tysk-romerske rike (selv om dette ikke omfattet alle tyskspråklige områder, og tilsvarende også omfattet områder dominert av andre folkegrupper). Først ved samlingen av Det tyske rike i 1871 fikk man den betydningen som idag gjerne knyttes til ordet, nemlig rikstysk (statsborgere i nasjonalstaten Tyskland). Siden Tyskland imidlertid ikke omfatter hele det tyske området, brukes begrepet imidlertid også for å referere til borgere i andre tyskkulturelle land. I den tradisjonelle betydningen refererer «tysk» også til alle etniske tyskere, uansett hvilket land de bor i. Det finnes store tyske minoriteter særlig i Øst-Europa og Russland. En tysk lov fra 1913 gir alle etniske tyskere uten tysk statsborgerskap (Volksdeutsche) rett til tysk statsborgerskap. På 1990-tallet ble denne loven strammet noe inn, siden det er lett for østeuropeere å utgi seg for å være etniske tyskere.