Stockholmsutstillingen 1866

Stockholmsutstillingen 1866 var Sveriges første internasjonale kunst- og industriutstilling etter europeisk mønster. Cirka 3 800 utstillere fra Sverige, Danmark, Finland og Norge deltok. Utstillingen fant sted i industrihallen innenfor nåværende Kungsträdgården og i det nyåpnede Nasjonalmuséet i Stockholm.

Industrihallen i Kungsträdgården med Molins fontene i gips. Bildet er tatt på innvielsesdagen 15. juni 1866 av fotograf Johannes Jaeger.

Etter 1864 var Skandinavismen død som visjon om politisk og militært samarbeide og i stedet satset man på kulturen. Stockholmsutstillingen i 1866 regnes som den første i en serie nordiske utstillinger selv om mindre kunstutstillinger hadde blitt arrangert i Kristiania (Oslo) allerede i 1857 och 1861. Den ble fulgt av utstillinger i København i 1872 og 1888 og av Stockholmsutstillingen 1897.

Stockholmsutstillingen ble åpnet den 15. juni av kronprins Oscar ettersom kong Karl XV var syk. Åpningsbudskapet var at folket skulle lære av teknikken og fostres av kunsten, noe som ville styrke Sverige i den internasjonale konkurransen.

Utstillingsbygningen i Kungsträdgården var oppført i tre, den sentrale hallen hadde en åttekantet lanterne av glass. Arkitekt for bygningen var Adolf W. Edelsvärd. Han tegnet kort tid etter utstillingen Stockholm sentralstasjon.

Fotograf Johannes Jaegers bilder fra innvielsen blir ansett som Sveriges første reportasjefotografi. På ettermiddagen samme dag kunne man kjøpe kopier av bildene som souvenir.

Kunstutstillingen ble dokumentert i et hefte på 97 sider av Lorentz Dietrichson som var kunstkritiker i Ny Illustrerad Tidning.

Utstillingen ble ikke den suksessen man hadde håpet, det kom færre besøkende enn forventet og økonomisk ble det en stor fiasko. Da utstillingen ble avsluttet i oktober kunne man konstatere at utgiftene på 400 000 riksdaler oversteg inntektene kraftig, disse utgjorde bare 135 000 riksdaler. Fra utlandet kom bare cirka 50 000 besøkende; man hadde regnet med ti ganger så mange.

Etter utstillingen ble Kungsträdgården anlagt og den ble smykket med Molins fontene. Fontenen hadde blitt vist som gipsmodell på utstillingen.

Noen notable kunstverk

rediger

På Nasjonalmuseet stilte Bissen ut sitt verk Akilles, August Saabye sin Adam og Eva, Walter Runeberg sin Sileniusgruppe og Johan Peter Molin stilte ut «Bältespännarna»

Blant de svenske malerne som stilte ut i kuppelsalen var blant annet Johan Fredrik Höckert med maleriet «Slottsbranden i Stockholm den 7 maj 1697», Georg von Rosen stilte ut «Sten Sture d.ä. intåg i Stockholm».

Et av maleriene som kom fra Danmark og fikk stor oppmerksomhet var «En såret dansk kriger» av Elisabeth Jerichau Baumann.

Flere norske malere var representert; Adolph Tidemand stilte ut mange malerier, blant annet «Haugianerne».

Kilder

rediger