Lanterne er markeringslys som brukes i sjøfart, både på fartøyer og langs kysten for å markere grunner og skjær. De kan ha forskjellig farge, sektor og lyskarakter (blink).

Lanterne fra 1500-tallsfartøyet «Mary Rose»

Fartøylanterner rediger

 
Fartøylanternenes sektorer. Den stiplede linjen markerer fartøyets tvers
1: Topplanterne
2: Babord sidelanterne
3: Styrbord sidelanterne
4: Akterlanterne
5: Slepelanterne

Fartøylanterner indikerer overfor andre sjøfarende hva fartøyet foretar seg (slep, til ankers) eller hvilken kurs det har. Reglene for lanterneføring gjelder til sjøs, i innsjøer, og i elver og kanaler. Fartøylanterner skal nesten uten unntak ha fast lys. Et unntak er luftputefartøyer som skal ha rundtlysende gult blinkende lys når de er i svevemodus.

Motorfartøy over 12 meter er pålagt å føre fire lanterner:

  • Hvit topplanterne plassert høyere enn sidelanternene, og som lyser forover fra 22,5 grader av aktenfor tvers på den ene siden, til 22,5 grader aktenfor tvers på den andre siden (sektor på 225 grader). Fartøy over 50 meter er i tillegg forpliktet til å ha ytterligere en hvit topplanterne (med samme lyssektor) som skal plasseres aktenfor og høyere enn den første.
  • Hvit akterlanterne som skal lyse akterover fra 22,5 grader aktenfor tvers på den ene siden, til 22,5 grader aktenfor tvers på den andre siden (sektor på 135 grader).
  • Fargede sidelanterner med rød farge på babord side, og grønn farge på styrbord side. Disse angir hvilken retning fartøyet har, og følges av et sett vikepliktregler for møtende eller kryssende trafikk. Når fartøyet kommer midt i mot, er begge sidelanternene synlige, mens 22,5 grader aktenfor tvers er de ikke synlige (sektorer på 112,5 grader).

Motorfartøy over 50 meter har i tillegg disse reglene:

  • Hvis fartøyet ligger for anker eller står på grunn, brukes to hvite rundtlysende markeringslanterner. Den ene plasseres forut og den andre lavere og akter.
  • Et fartøy som ikke er under kommando (ute av stand til å manøvrere) skal føre to rundtlysende røde lanterner, den ene plassert loddrett over den andre.
  • Ved slep skal sleperen føre to hvite topplanterner, den ene plassert loddrett under den andre. Gul slepelanterne plasseres rett over akterlanternen, og har samme lyssektor som denne.

Lanterner som sjømerke rediger

De fleste lanternene langs norskekysten er rundtlysende hvite, røde eller grønne. Siden mange er solcelledrevet, har de hurtigblink eller (et eller flere) blink per tidsintervall. Noen få har sektorer og Iso lyskarakter for å unngå forveksling med nærliggende fyrlykter. Hvite lanterner er plassert midt på en hindring, mens røde og grønne er plassert i ytterkant av en hindring. Lanternene kan ha forskjellig utforming avhengig av plassering og farvann. Den enkleste formen er en lanterne på toppen av en jernstang.

Økningen i hurtigbåt-trafikken har nødvendiggjort en ny type lanterner. Disse betegnes som Lanterne på stang med indirekte belysning på trekant. Dette merket har en lanterne med enten fast lys eller lyskarakter plassert på toppen av en stang. I tillegg har det en lyskaster med fast lys som belyser en trekant som er merket med et tall og hvit, rød eller grønn refleks.

Eksterne lenker rediger