Havterner

fugleslekt
(Omdirigert fra «Sterna»)

Havterner (Sterna) er en delgruppe som består av pelagisk overflatebeitende sjøfugler i gruppen terner (Sterninae), som videre inngår som ei delgruppe i måkefamilien (Laridae). Havterner omfatter de «typiske» ternene, arter som med to unntak alle har svarte hetter på hodet og nær tilknytning til havet (selv om noen også kan forekomme et stykke inn i landet). To arter hekker i Norge; makrellterne og rødnebbterne).

Havterner
Makrellterne (S. hirundo)
Nomenklatur
Sterna
Populærnavn
havterner
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeRyggstrengdyr
KlasseFugler
OrdenVade-, måse- og alkefugler
FamilieMåkefugler
UnderfamilieTerner
Økologi
Antall arter: 13
Habitat: marin og terrestrisk
Utbredelse: tilnærmet kosmopolitisk, hekker langs kysten av verdenshavene
Inndelt i

Taksonomi

rediger

Gruppens nomenklatur har variert. Tidligere regnet man med 19 arter (ofte i tillegg til dverg-, rov-, sand- og sotterner) i slekten Sterna, men slekten var da ei parafyletisk gruppe. Seks av artene (bengal-, hindu-, kina-, konge-, langnebb- og splitterne) ble derfor skilt ut i en egen slekt – Thalasseus. Denne er (uansett navn eller kategori) en naturlig delgruppe av havternene. Den ny inndelingen av slekten Sterna teller derfor nå kun 13 arter.[1]

Biologi

rediger

Typiske havterner har lysegrå fjærdrakt med noe varierende innslag av hvitt og sort. Alle har dypt kløftet stjert og svært korte nedre ekstremiteter med svømmehud mellom tærne. Nebbet er rett og spisst, nærmest pinsettlignende og varierer i farge mellom artene, fra lysegult via rødt til sort og gult med sort. Med unntak av svartnakketerne (S. sumatrana) og svartøreterne (S. trudeaui) har alle artene svart hodekappe, som går fra roten av culmen bakover via issen og tinningen til i underkant av øynene og ned i nakken på fuglene. Svartnakketerna mangler denne hetta og har nesten helt hvitt hode, men arten har en svart strek fra framkant av øyene som løper bakover og forenes i et større svart felt i nakken. Svartøreterna har kun to korte vannrette svarte streker ved øynene og har ellers helt hvitt hode.[1]

Inndeling

rediger

Inndelingen følger Birds of the World og er i henhold til Winkler, Billerman & Lovette (2020).[1] Norske navn på artene følger Norske navn på verdens fugler og er i henhold til Syvertsen et al. (2008, 2017, 2020).[2][3][4] Eventuelle navn i parentes er ikke offisielle, men kun midlertidige beskrivelser.

Treliste

Referanser

rediger
  1. ^ a b c Winkler, D. W., S. M. Billerman, and I.J. Lovette (2020). Gulls, Terns, and Skimmers (Laridae), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.larida1.01
  2. ^ Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening. www.birdlife.no (publisert 22.5.2008). Besøkt 2016-04-10
  3. ^ Syvertsen, P.O., M. Bergan, O.B. Hansen, H. Kvam, V. Ree og Ø. Syvertsen 2017: Ny verdensliste med norske fuglenavn. Norsk Ornitologisk Forenings hjemmesider: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/navn/om.php
  4. ^ Syvertsen, P. O., Bergan, M., Hansen, O. B., Kvam, H., Ree, V. & Syvertsen, Ø. 2020. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forenings hjemmesider. URL: https://www.birdlife.no/fuglekunnskap/navn/

Eksterne lenker

rediger