Steinslandsosen naturreservat

naturreservat i Nordland

Steinslandsosen naturreservat ligger rett øst og sørøst for Skutvik i Hamarøy, Nordland, som ligger mellom Steinslandsåsen og Nes helt sør på halvøya Hamarøya i Nordland.

Steinslandsosen
SteinslandsosenNatres.JPG
Reservatets omtrentlige grenser i rødt
KommuneHamarøy
VernetemaVåtmark
FaunaBeiteområde for gjess
FloraVannvegetasjon:
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

2 248 dekar
840 dekar
1 408 dekar
OmfatterSteinslandsosen med
 • Valan
 • Trollosen
 • Leirosen
 • holmer og skjær i osen
 • landområder øst for osen mot Silsanden i sør
 • Opprettet6. desember 2002[1]

  Steinslandsosen naturreservat
  68°00′49″N 15°22′23″Ø

  Naturreservatet har et totalt areal på 2 248 dekar, hvorav ca. 12% av arealet utgjør bar- og lauvskog, ca. 1,7% utgjør myr og 62,6% er vann.[2]

  Osen er et viktig våtmarksområde, omgitt av granittkoller, som består av tre deler;

  • Ytre del som er ei åpen skjellsandflate oppdelt av bergrygger og skjær. Her er strandengkanter i buktene og grusstrandsvegetasjon rundt rygger og skjær.
  • Den indre del med et omfattende pollsystem, uten særlig vegetasjon, mellom et nett av grusrygger med en tørr strandengvegetasjon. Elva fra Steinslandsvatnan har sitt utløp her.
  • Øst for pollsystemet ligger ei stor, gjengrodd bukt, med ei sammenhengende stor brakkvannseng med dreneringssystem og poller.

  Reservatet har en uvanlig stor variasjon i vegetasjonstyper innenfor et begrenset område, med særlig stor variasjon innen fjørestarr-gruppen. Det er også et viktig beiteområde for gjess.

  Osen sett mot sørøst

  I forbindelse med arkeologisk aktivitet i Nes-området er det ved Valan registrert noe som er identifisert som en saltdam med uviss datering.

  Osen er et attraktivt og mye brukt friluftsområde.

  Formålet med fredningen er «å ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede dyre- og planteliv. Spesiell verdi knytter seg til strand- og vannvegetasjonen.»[3]

  Steinslandsosen ligger under Statens naturoppsyns lokalkontor i Fauske.

  Selve Steinslandsosen er en bukt som strekker seg 1,5 km inn i landet i nord-nordøstlig retning fra Framundneset ved Økssundet mot Valan. På det bredeste er bukta ca. en kilometer.

  Se ogsåRediger

  ReferanserRediger

  1. ^ Regjeringens dokumentarkiv: Pressemelding 06. desember 2002. Vern av unik kystnatur i Nordland...
  2. ^ Markslagstatistikk Arkivert 2017-08-07, hos Wayback Machine. fra Norsk institutt for skog og landskap. Besøkt 7. august 2017.
  3. ^ Steinslandsosen naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase

  Eksterne lenkerRediger