Sorte Muld

«Sorte Muld» er en meget rik jernalderboplass, sannsynligvis en meget tidlig bydannelse fra jernalderen, ved SvanekeBornholm, Danmark.

Samlet funn av brakteater og gullperler fra Sorte Muld
Gullgubber fra Sorte Muld

Stedet, som ligger ca. to kilometer inne i landet, har fått navnet etter den påfallende mørke og usedvanlig frodige matjorda på stedet. Allerede fra 1700-tallet er det kjent at det er funnet gjenstander i pløyelaget, også av gull. I årene 1948-53 åpnet professor Ole Klindt-Jensen et begrenset felt, og konstaterte at det svarte jordsmonnet er kulturlag fra en omfattende jernalderbosetning. Han kunne konstatere at det hadde stått flere hus på stedet, men at lagene var så sammensatte at de var usedvanlig vanskelige å tolke.

I 1985 fant amatørarkeologer en del gullgubber i markoverflaten, og det ble åpnet nye utgravninger fram til 1987. I disse kom det fram et omfattende gjenstandsmateriale, blant annet hele 2300 gullgubber. I 1998 ble det satt inn nye undersøkelser med kjerneboring. Ved måling av fosfatverdiene i undergrunnen kom det fram et interessant mønster. Det later til å ha vært en stor sentralplass, med flere mindre bosetningskonsentrasjoner omkring. Det hele dekker ca. en kvadratkilometer.

Funnene fra Sorte Muld er utstilt ved Nationalmuseet i København og ved Bornholms Museum i Rønne.

LitteraturRediger