Solgudens Hevn

Solgudens Hevn er en norsk kriminalroman fra 1998, skrevet av den katolske teologen og forfatteren Aage Hauken. Dette er hans tredje kriminalroman med hovedpersonene frater Andreas og pater Rafael. De to første er Den dypfryste pateren og Judasevangeliet. Forskjellen mellom denne boken og de to første, er at Solgudens Hevn er fortalt i jeg-form ut i fra en professor kalt Magdalon (sterkt basert på Hauken selv). Ikke før i Del 2 i boken, dukker Rafael og Andreas opp.