Sobolev-rom

Innen matematikk er Sobolev-rom et funksjonsrom som består av funksjoner som tilhører et -rom, og hvis deriverte, opp til en viss orden og forstått som svake deriverte, også tilhører dette rommet. Intuitivt er Sobolev-rom funksjonsrom som har tilstrekkelig mange deriverte til å gi det teoretiske grunnlaget for visse anvendelser, der spesielt løsning av partielle differensialligninger er sentralt. Dette kommer av at flere viktige ligninger har løsninger som eksisterer i Sobolev-rom, men ikke i rom av kontinuerlige funksjoner der de deriverte er forstått på vanlig måte (sterke deriverte). Sobolev-rom er også viktige i det teoretiske grunnlaget for elementmetoden, som brukes for å finne numeriske løsninger av partielle differensialligninger.

Sobolev-rom tilordnes en norm definert som en sum av -normen av funksjonen i seg selv og dens (svake) deriverte. Et Sobolev-rom er dermed et normert rom, og også komplett, hvilket gjør det til et Banach-rom. For , altså der funksjonene og deres deriverte er -funksjoner, er det også et indreproduktrom og dermed et Hilbert-rom. Sobolev-rom er oppkalt etter den russiske matematikeren Sergei Sobolev.

DefinisjonRediger

La   for  ,   et ikke-negativt heltall og   et tall slik at  . Sobolev-rommet   består av alle lokalt deriverbare funksjoner   slik at for alle multiindekser   slik at  , eksisterer de (svake) deriverte   og tilhører  .[1]

Dersom   definerer vi den tilhørende normen til å være[2]

 

der

 

for en vektor   der hver indeks igjen er et ikke-negativt heltall og  .

Normen over er ekvivalent med normen

 

for  .[3]

EgenskaperRediger

Lineære egenskaperRediger

La  , og  . Da gjelder[4]

 1.  
 2.   dersom   og   er multiindekser slik at  
 3. Hvis   er også  
 4. Hvis   er  
 5. Hvis   er en åpen delmengde av   er  
 6. Dersom   (mengden av uendelig deriverbare funksjoner med kompakt støtte i U) er også  , og
    (Leibniz' formel).

KompletthetRediger

For enhver   er Sobolev-rommet   komplett, og dermed et Banach-rom.[5]

UtvidelserRediger

Under visse betingelser kan funksjoner i et Sobolev-rom  , der   utvides til å også være funksjoner i Sobolev-rommet  , altså fra en begrenset mengde til en ubegrenset mengde. Disse betingelsene er gitt i utvidelsesteoremet, og er nødvendig for å bevise flere av Sobolev-ulikhetene.

UtvidelsesteoremetRediger

Dersom   er begrenset og randen   er kontinuerlig (i  ). Da finnes det en begrenset lineær operator E

 

slik at for enhver  , er

  nesten overalt i  ,

og

 

der   er en konstant avhengig av   og  . E kalles for utvidelsen av   til  .[6]

TraserRediger

I flere tilfeller er det interessant å studere randen av  , og (hvis de ikke allerede er definert) tilordne verdier til u langs denne. Dersom u er kontinuerlig i   (tillukningen av den åpne mengden  ) har den allerede slike verdier; en generell   kan imidlertid generelt være diskontinuerlig, og vil heller ikke nødvendigvis være definert på (hele) randen. Som for utvidelser kan man gjøre dette under visse (lignende) betingelser.

TraseteoremetRediger

Anta at  , og at   er begrenset og at randen   er kontinuerlig (i  ). Da finnes det en begrenset lineær operator

 

slik at

 1.   dersom  

og

 1.  

for alle  , der C er en konstant avhengig av   og  . T kalles for sporet til   .[7]

Sporet T er altså sammenfallende med verdiene u allerede har dersom u er kontinuerlig i tillukningen av  , og normen er begrenset oppad av en konstant multiplisert med normen til u i  .

Traser med verdi 0Rediger

Anta at   er begrenset og at randen   er kontinuerlig (i  ), samt at  . Da er

  hvis og bare hvis   .[8]

Her betegner   mengden av alle funksjoner   som er slik at det finnes en følge   av uendelig deriverbare funksjoner med kompakt støtte (  for alle m) som konvergerer til   med hensyn på normen  .[9]

Sobolev-ulikheteneRediger

Sobolev-ulikhetene er en klasse ulikheter som beskriver hvordan relasjonen mellom n, p og k sier noe om hvilke Sobolev-rom som er inneholdt i andre Sobolev- og  -rom.

For   kan man definere den Sobolev-konjugerte av p til å være[10]

 

hvilket brukes gjennomgående i flere av ulikhetene under.

For to Banach-rom   slik at   sier vi at X er kompakt embeddet i Y dersom[11]

 1.   for alle  , for en konstant  , og
 2. for hver begrenset følge   i X har denne en konvergent delfølge:
   .

Gagliardo-Nirenberg-Sobolev-ulikhetenRediger

Anta at  . Da finnes en konstant C (kun) avhengig av p og n slik at

 

for alle  .

Her betegner   rommet av alle kontinuerlige funksjoner   med kompakt støtte. Denne ulikheten ble bevist for   av Sergei Sobolev, og for   både av Emilio Gagliardo og Louis Nirenberg (uavhengig av hverandre).[10][12]

Gagliardo-Nirenberg-Sobolev-ulikheten impliserer at dersom   er slik at   nesten overalt i  , så er også   nesten overalt i  . Videre impliserer det også at for alle   gjelder ulikheten

 

der C er en konstant (kun) avhengig av  ,  ,   og  .[13][14]

Morreys ulikhetRediger

Anta at  . Da finnes det en konstant C, avhengig av (kun) p og n, slik at

 

for alle  , der   angir Hölder-normen med eksponent  , og   er gitt ved

 .

Hvis  , så er   altså også Hölder-kontinuerlig med eksponent  , gitt at man eventuelt tilordner verdier ti l   over en mengde med mål 0.[15]

Rellichs og Kondrachovs kompakthetsteoremRediger

Anta at U er en begrenset, åpen delmengde av   og at randen   er kontinuerlig. Anta videre at  . Da er   en kompakt embeddet i   for alle  .[11]

ReferanserRediger

LitteraturRediger

 • Lawrence C. Evans (2010). Partial Differential Equations. 19 (2 utg.). USA: American Mathematical Society. ISBN 978-0-8218-4974-3. 
 • Juha Kinnunen (2020). «Sobolev spaces» (PDF). Besøkt 13. mai 2020.