Innen matematikk er Lp-rommene funksjonsrom definert som en naturlig generalisering av p-normen for endeligdimensjonale vektorrom. De kalles også for Lesbesgue-rom, navngitt etter Henri Lebesgue. Lp-rom er også Banachrom, og utgjør en viktig klasse av topologiske vektorrom innen funksjonalanalyse. De spiller en nøkkelrolle i matematisk analyse av mål- og sannsynlighetsrom, og er derfor også viktig for det teoretiske grunnlaget for og diskusjonen rundt problemer innenfor blant annet fysikk, statistikk og finans.

DefinisjonRediger

La   være et målrom og   kan man definere en norm gitt ved

 

for  , og

 

nesten overalt (med hensyn til målet  ). Da er det korresponderende Lp-rommet er definert som mengden av A-målbare funksjoner der dette integralet konvergerer (er endelig).[1]

Man kan tenke på  -rom som en generalisering av  -rom, mengden av kvadratiske integrerbare funksjoner, der disse er definert som mengden av funksjoner hvis

 

er endelig. Dette tilsvarer normen indusert av det generelle indreproduktet

 

definert over et funksjonsrom.

Lp-rom over  Rediger

Dersom   er det vanlig å referere til  -rommet som  .[1]

Lp-rom over følgeromRediger

Dersom   er tellemålet er det vanlig å referere til  -rommet som  , eller bare  .[1]

EgenskaperRediger

Grunnleggende egenskaperRediger

For alle Lp-rom gjelder følgende:[1]

 1. For alle   og alle skalarer   gjelder
   
 2.   er et vektorrom
 3. For alle   finnes det en følge av enkle funksjoner   i Lp som konvergerer til f nesten overalt:
  1.  
  2.  
  3.  

Hölders ulikhetRediger

Hvis p og q er to (utvidet reelle) tall, slik at   og  , og slik at  , og   to A-målbare funksjoner, har vi at

 

med likhet for p > 1 hvis og bare hvis det finnes to konstanter   som ikke begge er 0, slik at

 .[1]

Dette kalles for Hölders ulikhet, og hvis   får vi Cauchy–Schwarz’ ulikhet.

Dersom vi jobber med funksjonsrom over  , der   f.eks. kan være et interval   kan ulikheten uttrykkes som

 

Minkowskis ulikhetRediger

La   igjen. Da gjelder

 

for alle  .[1]

Dette kalles for Minkowskis ulikhet.

Riesz' teoremRediger

For   er   et komplett metrisk rom med hensyn på normen gitt ved  , altså et Banach-rom.[1]

Dette kalles for Riesz' teorem. For   har vi at   fortsatt er et vektorrom, men || · ||p er ikke lenger en norm – derimot kan man vise at det er en metrikk, så for   er   et metrisk rom.[1] For   er   også et Hilbertrom.

ReferanserRediger

LitteraturRediger

 • John. N McDonald og Neil A. Weiss (2013). A Course in Real Analysis. Elsevier. ISBN 978-0-123-87774-1. 

Eksterne lenkerRediger