Skrubber (sopp)

soppslekt

Skrubber (Leccinum) er en soppslekt blant rørsoppene. I tillegg til rørlaget under hatten, er soppene er lett gjenkjennelige på stilkens karakteristiske utseende som kan minne om skjeggstubber. Flere av dem regnes som gode matsopper. Noen av dem forårsaker forgiftningssymptomer hvis de spises uten tilstrekkelig varmebehandling.

Skrubber
Skrubber (sopp)
Vitenskapelig(e)
navn
:
Leccinum
Norsk(e) navn: skrubber
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Sopper
Divisjon: Stilksporesopper
Subdivisjon: Hymeniesopper
Klasse: Ekte hymeniesopper
Underklasse: Agaricomycetidae
Orden: Rørsoppordenen
Familie: Boletaceae
Antall arter: over 130 [1]
Habitat: varierer etter art
Utbredelse: Europa, Asia, og Nord-Amerika
Arter:

ArtsbestemmelseRediger

Som hos andre rørsopper er det sporebærende laget på innsiden av rørene i et svampeaktig lag på undersiden av sopphatten. «Skjeggstubbene» på stilken er et karakteristisk trekk ved de fleste skrubbene.[2] Stilkens utseende kan være felles for flere arter innen slekten, men bidrar til å skille skrubber fra andre rørsopper. Selv om det kan være lett å fastslå at en sopp tilhører skrubbene, kan det av og til være svært vanskelig, nærmest umulig å fastslå hvilken skrubb man har funnet.[2]

Hattfargene varierer fra lyst beige hos myrskrubb til mørk brun, nesten svart hos svartskrubb. Flere skrubber varierer innenfor brunlige til rødlige nyanser. At soppkjøttet anløper ved trykk og overskjæring kan være med på å utelukke visse arter.

Hvilke trær som vokser i nærheten kan være en viktig faktor for å artsbestemme dem der de vokser. Dette er fordi de danner sopprot med bestemte treslag, noen ganger så nært forbundet med ett treslag at de er navngitt etter dem, slik som i tilfellet med ospeskrubb og eikeskrubb.

ArterRediger

Her er en liste over arter av slekten som har blitt gitt norske navn i den norske Artsdatabanken. Ingen av dem er rødlistet i Norsk rødliste for arter 2021.

SpiselighetRediger

Flere skrubber er kjent som gode matsopper. Alle kjente europeiske arter av slekta er blitt regnet som spiselige.[3] Noen skrubber inneholder likevel et ukjent giftstoff som kan gi magebesvær. Grundig forvelling eller varmebehandling vil normalt føre til at det unngås forgiftningssymptomer, men det finnes rapporter som gir grunn til usikkerhet, og derfor beskrives den i noen bøker som giftig.[4]

I normlisten for norske soppkontrollører for 2022 oppgis bare fire av de norske artene som «spiselig». Listen utgis av Norges sopp- og nyttevekstforbund. De fire artene som oppgis er rødskrubb, brunskrubb, svartskrubb og ospeskrubb. Andre arter er ikke oppført på listen i det hele tatt.

ReferanserRediger

  1. ^ Catalogue of Life Checklist 2022-07-12 doi:10.48580/dfpz
  2. ^ a b Kuo, M. (2020, January). The genus Leccinum and leccinoid fungi. Retrieved from the MushroomExpert.Com Web site.
  3. ^ Side 52, Till R. Lohmeyer, Ute Künkele: Sopp, oversatt av Ann Høydalsnes, Spektrum, 2007
  4. ^ Wild Mushroom Warning: The Scaber Stalks (Leccinum species) May No Longer Be Considered Safe - 18. Juli, 2009

Eksterne lenkerRediger