Skrådelt (en skrådeling) er en oppdeling av en skjoldflate eller et felt i et våpenskjold, der delingen går fra det ene øvre hjørnet og ned til det motsatte nedre hjørnet.

Skrådelt skjold for den sveitsiske kantonen Zürich
Hovedskjoldets 1. og 2. felt er skrådelt ved en skråbjelke, mens 2. og 3. felt er skrådelt fra heraldisk venstre. Skjold med rangkrone for Rosenkrantz i slektsgrenen Rosendal.

Skrådeling forekommer i våpenskjold helt fra heraldikkens eldste tid i middelalderen, i alle land med europeisk heraldikk og i både offentlige og private våpen.

Kommunevåpenet til Rana fra 1965 er (heraldisk) venstre skrådelt av grønt og gull, som symboliserer skog og mineraler. Skjoldet til Ørland kommune fra 1979, er også venstre skrådelt, men av sølv og svart. Ørlands våpen er hentet fra slektsvåpenet til den utdødde, såkalte «yngre» Rømer-ætten som i middelalderen eide Austråt i Ørland.

Skrådeling kan gjøres ved hjelp av de heraldiske snittene, for eksempel Sør-Varangers kommunevåpen som er skrådelt av gull og rødt ved tretunget flammesnitt. Skrådeling i to felt kan også gjøres med en skråbjelke.

Flere norske slektsvåpen har skrådeling, blant annet i slektene Fougner, Irgens, Kolderup og Weidemann. Skjoldene i slektsvåpnene til Bassøe, Fleischer, Hertzberg med flere, er skrådelt fra heraldisk venstre.

Skrådelt skiller seg fra delt som er en vannrett deling, og kløvd som er en loddrett deling.

Litteratur

rediger

Utenlandsk

Autoritetsdata