Irgens

familie i flere land

Den danske og norske slekten Irgens (opprinnelig Jürgens), herunder den adelige og nå utdødde slektsgrenen Irgens von Westervick og gjennom kvinneledd den adelige slekten von Irgens-Bergh, kommer opprinnelig fra Slesvig-Holsten.

IrgensRediger

 
Presten Christen Rasmus Irgens' våpen i segl 1710, med uvanlig stilisering av de tre liljene (?). Tegnet av Hans Krag
 
Elisabeth Sophie Müller, født Irgens, gift med Hans Rasmussen Müller (ca. 1682–1761), direktør ved Løkken verk.

Dr.med. Johannes Jürgens kom til Norge sammen med broren Joachim Jürgens. Begge var sønner av Heinrich Jürgens (født 1580) og Catharina, født Fruchtnichts (født 1584). Navnevarianten Irgens ble tatt i bruk rundt 1640. Joachim Irgens ble adlet med navnet von Westervick. Han og hustrua hadde ingen etterkommere. Johannes Irgens har en rekke etterkommere. Den norske grenen stammer fra stadsfysikus i Trondheim Joachim Irgens (1644–1725).

SlektsvåpenRediger

Skjold: Skrådelt med i 1. (øverste) felt tre liljer langs delingen og i 2. felt to fembladinger (eller roser). Hjelmtegn: En lilje mellom to vesselhorn (eller bare to vesselhorn). Våpenet er også ført av slektsmedlemmer med noen mindre variasjoner av figurene.

PersonerRediger

Irgens von WestervickRediger

Joachim Irgens (1611–1675), godseier, og hustrua Cornelia født Bicker ble adlet i 1674 med navnet von Westervick/af Vestervig. Samtidig fikk de et våpenskjold som blant annet inneholder 1. og 2. felt med stokkfisk mellom to kroner, 2. felt med bjelke fra Bicker-slektens våpen, og 3. felt med tre liljer (som naturlige liljer) fra Irgens-våpenet.

Galleri adelsvåpenRediger

von Irgens-BerghRediger

Norskfødte Mathias Friis Bergh (1786–1828), sønn av Gerhard Gunnerus Bergh (1755–1834) og Pauline Birgitte f. Irgens (1766–1825), ble tatt opp i den danske adelsstanden i 1824 med navnet von Irgens-Bergh. Slekten lever i Danmark.

Se ogsåRediger

  • Irgensgodset, fellesnavn på alt det krongods i Nordland og Troms som kammerherre Joachim Irgens fikk overlatt av Frederik 3 i 1660
  • Røros Kobberverk

LitteraturRediger

Adelsgrenene

  • Anders Thiset og P.L. Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon, København 1904
  • H. Storck: Dansk Vaabenbog, København 1910
  • Sven Tito Achen: Danske adelsvåbener, København 1973