Horisontal

(Omdirigert fra «Vannrett»)

Horisontal, eller vannrett, er noe som er parallelt med vannoverflaten. Mer presist kan man si at noe som er horisontalt er vinkelrett på linjen som peker rett mot/fra Jordens sentrum, eventuelt tyngdepunkt (som er forskjellig fra dens geometriske sentrum på grunn av inhomogenitet i massen og dermed gravitasjon).

Håndverkere bruker et vaterpass for å bestemme vannrett og loddrett.

Allerede de gamle grekere var klar over at en vannrett linje ville virke som om den buet oppover i begge ender. Det følger av at et utsnitt av horisontlinjen vil se ut som om den er vannrett, mens siktemåling med en linjal viser noe annet. De store greske tempeltrappene er derfor litt lavere i hjørnene enn i inngangen på midten.

Rent prinsipielt kan det diskuteres om horisontalt er et begrep som eksisterer i den virkelige verden. Siden vi lever på en kuleoverflate vil vannrett aldri være «rett». Men rent praktisk sett er betydningen funksjonell.

Se også

rediger