Vertikal, eller loddrett, er noe som er rett som en loddsnor. Mer presis kan man si at noe som er vertikalt peker rett mot/fra Jordens sentrum, eventuelt tyngdepunkt (som ikke er det samme som dens geometriske sentrum på grunn av inhomogenitet i massen og dermed gravitasjon).

Grunnen til at vi snakker om loddrett, er at retningen i alle år er blitt påvist ved hjelp av et lodd som var spisst i en ende, og med opphengløkke i andre enden og snor til å holde i. Satte man en prikk der snora møtte taket, og en under spissen av loddet, hadde man retningen.

Et klinometer (eldre form: inklinometer) er et måleinstrument for avlesning av vinkelforskjell mellom vertikalen og noe som skråner (helningsvinkelen).

Se også rediger