Klinometer

helningsmåler

Et klinometer, inklinometer eller helningsmåler er et instrument for å måle vinkler i vertikalplanet.

Et enkelt klinometer

Instrumentet kan brukes til å måle blant annet:

For å beregne høyden av et objekt, som f.eks. et tre eller en flaggstang, ved hjelp av klinometer og målebånd, kan denne formelen brukes:

H = ((l*tan v)+a) der v er vinkel som avlest på klinometeret. l er horisontal avstand til objektet a er avstand fra siktepunktet vertikalt ned til bakken. H er objektets høyde.

Under grottekartlegging brukes klinometer for å måle helningen på grottegangen. Norsk Grotteforbund har laget et hjelpeskjema for å kalibrere klinometer (og kompass og målebånd).[1]

Referanser

rediger