Seniorrådgiver

stillingsbetegnelse

Seniorrådgiver er en stillingsbetegnelse som brukes både i statsbyråkratiet i flere land og innen private organisasjoner.

Artikkelen inngår i serien om

Norsk forvaltningshierarki


Politisk nivå

Statsråd

Statssekretær

Politisk rådgiver

Administrativt nivå

Departementsråd (utenriksråd, regjeringsråd)

ekspedisjonssjef

spesialrådgiver

avdelingsdirektør

underdirektør

Eldre benevnelser

byråsjef

fullmektig

kopist

Seniorrådgiver i den norske staten

rediger

I Norge har seniorrådgiver stillingskode 1364 i statens stillingsregulativ. Stillingskoden som seniorrådgiver benyttes for stillinger med krav om høy kompetanse og med arbeidsoppgaver av særlig krevende karakter. I en del tilfeller er det også etter hvert vanlig at stillingen representerer en alternativ karrierevei til lederstillinger.

Seniorrådgiverstillingen har ofte en friere organisasjonstilknytning og stor grad av selvstendighet i arbeidsform og oppgaveportefølje. Normalt vil det kreves spesialkompetanse på høyt nivå og minimum mastergrad (tidligere hovedfag) eller tilsvarende for å kvalifisere for stillingen. Alternativt vil en grad på lavere nivå og spesialkompetanse oppnådd gjennom flere års relevant erfaring også kunne kvalifisere.

Eksterne lenker

rediger