Riksherold (dansk rigsherold) var et statlig embete i Norge fra 1818 til 1865. Heroldens hovedoppgave var å proklamere Stortingets og Høyesteretts åpning i et ridende opptog. Riksherolden deltok også ved kroninger.

Kroningen av kong Karl Johan i Nidarosdomen 1818 med riksherolden stående foran til høyre (Jacob Munch)
Peter Nicolai Arbos portrett av Holger Collett iført riksherolddrakt

Riksheroldembetet ble opprettet i 1818. Etter hvert fikk riksherolden en prangende embetsdrakt inspirert av middelalderen og heroldsdrakter i flere land, med betegnelsen «tabard» eller «tappert». I Sverige ble lignende drakter brukt av egne ordensherolder for seremonier i hver av de forskjellige ordenene som kongene delte ut.

Det norske riksheroldsembetet forsvant da Holger Collett tok avskjed i 1865. Det finnes et maleri av Peter Nicolai Arbo fra 1881 som viser Collett i full embetsdrakt ved Karl XVs kroning i 1859.

I Sverige var det en «riksheraldiker» i tiden 1734-1953 med heraldikk som arbeidsfelt. I Storbritannia er det fortsatt «våpenkonger» med både seremonielle og heraldiske arbeidsoppgaver hos College of Arms og Lord Lyon King of Arms.

Riksherolder

rediger

Se også

rediger

Litteratur

rediger