Statsheraldiker er en stilling ved det svenske Riksarkivet som statens tjenestemann for offentlig heraldikk. Fram til 1953 hadde tilsvarende tjenestemann tittelen riksheraldiker og var sjef for en egen myndighet, Riksheraldikerämbetet. Mens riksheraldikeren tidligere også behandlet person- og slektsvåpen, behandler statsheraldikeren bare offentlige våpen, dvs våpenskjold for statlige og kommunale myndigheter

Sveriges høyeste heraldiske organ er Riksarkivets heraldiska nämnd med medlemmer utnevnt av regjeringen. I nemnden er juridisk, antikvarisk og kunstnerisk sakkunskap representert. Riksarkivaren er formann og statsheraldikern talsmann. Nemnden befatter seg i dag kun med offentlig heraldikk (Sveriges riksvåpen, kommunevåpen, våpen for myndigheter).

Norge har verken statsheraldiker eller riksheraldiker. Utenriksdepartementet er rette myndighet for riksvåpen, kongekrone og statsflagg, mens militære myndigheter behandler avdelingsmerker og andre militære, heraldiske merker og faner. For kommunevåpen er det ingen felles myndighet, men Riksarkivet er brukt av Kommunaldepartementet som faginstans ved fastsetting av kommunevåpen i kongelig resolusjon.

Heller ikke i de andre nordiske land finnes det statsheraldiker eller lignende, men noenlunde tilsvarende stilling har man derimot i Canada, Irland og Sør-Afrika. England har heroldsmyndigheten College of Arms under Earl Marshal, mens Skottland har Lord Lyon King of Arms.

Riksheraldiker 1734–1809 rediger

Riksheraldiker 1809–1953 rediger

Statsheraldiker 1953– rediger

Eksterne lenker rediger