Norsk rødliste for arter

liste over truede arter
(Omdirigert fra Regionalt utdødd)

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge. Alle land som er tilsluttet Verdens naturvernunion (IUCN) skal ha en slik liste, men innholdet vil kunne variere mye fra land til land.

Stær (eksempel)
Norsk rødliste for arter
Vitenskapelig(e)
navn
:
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758
Norsk(e) navn: stær, stare
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyreriket
Rekke: Ryggstrengdyr
Klasse: Fugler
Orden: Spurvefugler
Familie: Stærfamilien
Slekt: Sturnus
IUCNs rødliste: [1]
ver 3.1
UtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftigStatus iucn3.1 LC-no.svg

LC — Livskraftig

Norsk rødliste for arter: [2]
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftigStatus iucn3.1 reg-NT-no.svg

NT — Nær truet

Habitat: åpne landskap
Utbredelse: de fleste steder i Eurasia

Artsdatabanken lager også Norsk rødliste for naturtyper.

Nasjonale rødlister må ikke forveksles med IUCNs rødliste (også kalt internasjonal rødliste), siden status for listene kan variere mye innenfor samme art, selv om de samme kategorier og kriterier ligger til grunn for begge.

Norsk rødlisteRediger

Gjeldende rødliste for arter i Norge ble publisert av Artsdatabanken den 18. november 2015 og heter Norsk rødliste for arter 2015.

Den første norske rødlista for arter kom i 1984 og inneholdt lister over virveldyr og karplanter.[3]

Om Norske rødlisterRediger

Det er IUCN som har utarbeidet kategorier og kriterier for rødlisting. I den nye nasjonale rødlista for arter har nye kategorier blitt innført for å passe til de internasjonale kriteriene.

Norsk rødliste for arter forventes å bli revidert hvert femte år. Listen omfatter Fastlands-Norge, norsk økonomisk sone og fiskevernsonen ved Svalbard. Lista fra 2006 inneholder 3 799[4] arter, noe som utgjør ca. 21,0 % av de ca. 18 500 vurderte norske artene. Det er utarbeida en egen rødliste for fugler og pattedyr på Svalbard, som altså kommer i tillegg. En vet at det finnes mer enn 40 000 arter i Norge, men det korrekte antallet kan være nærmere 60 000. Dermed er mørketallene store, og det er mange arter man har for liten kunnskap om til å kunne vurdere.

Nye kategorier og kriterierRediger

Nye kategorier og kriterier er i samsvar med IUCNs kategori og kriterieversjon 3.1, gjeldende fra 2001.

 • RE = Regionalt utdødd (Regionally Extinct)
  Arter som er utdødd som reproduserende i landet. Ifølge IUCN skal denne kategorien kun benyttes når det ikke er spor av tvil om at arten er utryddet i landet. I tillegg skal arten ha reprodusert i Norge de siste 200 årene.
 • CR = Kritisk truet (Critically Endangered)
  Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut
 • EN = Sterkt truet (Endangered)
  Arter som har svært høy risiko for å dø ut
 • VU = Sårbar (Vulnerable)
  Arter som har høy risiko for å dø ut.
 • NT = Nær truet (Near Threatened)
  En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.
 • DD = Datamangel (Data Deficient)
  En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC..
 • LC = Livskraftig (Least Concern)
  En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Gamle kategorier og kriterierRediger

Kategoriene på den gamle norske rødlista var utrydda (Ex), trua (E), sårbar (V), sjelden (R), hensynskrevende (DC) og bør overvåkes (DM). Den største forandringa i den nye rødlista er at den i større grad tar for seg hvor trua artene er. Kategorien sjelden, som omfatta arter som hadde små eller svært spredte populasjoner, har dermed gått ut, og det har blitt flere kategorier for trua arter i stedet.

Direkte truede arterRediger

Nedenfor finnes en tabell med antall direkte truede arter fordelt i ulike organismegrupper etter den gamle norske rødlisten.

Organismegruppe Antall
Sopp 87
Kransalger 8
Busk- & bladlav 17
Moser 65
Karplanter 33
Bløtdyr i ferskvann 6
Øyenstikkere 6
Teger 1
Biller 28
Nettvinger 1
Vårfluer 1
Sommerfugler 15
Vepser 13
Amfibier 2
Fugler 7
Pattedyr 2

Norsk rødliste for naturtyperRediger

Norsk rødliste for naturtyper) 2018 viser hvilke naturtype som har risiko for å gå tapt fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Norsk fremmedartslisteRediger

Norsk fremmedartsliste (før: norsk svarteliste) er en oversikt over fremmede arter i Norge, med økologiske risikovurderinger for et utvalg av artene. Norsk svarteliste utkom første gang i 2007, utgitt av Artsdatabanken, og utarbeidet i samarbeid med vitenskapelige eksperter.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ BirdLife International 2004. Sturnus vulgaris. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 05 August 2007.
 2. ^ «Artsdatabankens rødliste for arter». Artsdatabanken. 18. november 2015. Besøkt 26. juli 2020. 
 3. ^ «Oversikt over norske rødlister». Direktoratet for naturforvaltning. 14. januar 2013. Arkivert fra originalen 2. november 2013. Besøkt 5. mai 2013. 
 4. ^ Artsdatabanken. 2006. «Norsk rødliste 2006», s. 13 Arkivert 24. juli 2011 hos Wayback Machine.. Info hentet 6. august 2007

LitteraturRediger

 • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken, Norge.

Eksterne lenkerRediger

 • Artikkelen har ingen egenskaper for arter i Wikidata

Nasjonale lenker:

Internasjonale lenker: