Ragnhild Hennum

(Omdirigert fra Ragnhild Helene Hennum)

Ragnhild Helene Hennum (født 11. juni 1967) er en norsk jurist og rettssosiolog, og professor i offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hennum var viserektor ved Universitetet i Oslo i perioden 2009–2014 og konstituert prorektor i perioden 2014–2017, og direktør for Norsk senter for menneskerettigheter i 2018. Hennes hovedområder er strafferett, straffeprosess og rettssosiologi. Hennum er også leder i Norges kvinnelobby og har sittet i flere styrer og regjeringsoppnevnte utvalg.

Ragnhild Hennum
Født11. juni 1967Rediger på Wikidata (53 år)
Utdannet ved Universitetet i OsloRediger på Wikidata
Beskjeftigelse Professor, juristRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

Karrière og faglig arbeidRediger

Hennum ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1991 og dr.philos. i rettssosiologi samme sted i 1999. Hennes doktorgrad hadde tittelen Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn, og hun har publisert arbeider om straffutmåling, de rettslige sidene ved dødshjelp, seksualisert vold generelt, strafferettslige særreaksjoner og tvangsekteskap.

Hun var ansatt ved Institutt for kriminologi og strafferett/Institutt for kriminologi og rettssosiologi i perioden 1992–2003 som forsker, stipendiat, postdoktor og universitetslektor. Hun ble førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett i 2004 og fikk opprykk til professor i 2007.

Hennum ble utnevnt til viserektor ved Universitetet i Oslo av rektor Ole Petter Ottersen i 2009, et verv hun beholdt etter at Ottersen ble gjenvalgt i 2013. Hennum var konstituert prorektor ved Universitetet i Oslo i perioden 2014–2017, etter Ruth Vatvedt Fjelds avgang.[1] I 2018 var hun konstituert som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter.[2] Hennum har også ledet Universitetet i Oslos koordineringsgruppe for likestilling og ble i 2017 utnevnt til leder for universitetets ressursgruppe for arbeidet med å forebygge seksuell trakassering.[3]

Hennum er styreleder for Oslo Krisesenter,[4] styreleder for UiOs datterselskap Unirand AS, styremedlem i Forskningsparken i Oslo og varamedlem i styret i Stiftelsen Lovdata.[5] Hun har vært medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg, herunder Voldtektsutvalget fra 2006,[6] Juryutvalget fra 2010,[7] og ble i 2015 leder for det regjeringsoppnevnte Voldsoffererstatningsutvalget (Hennum-utvalget) som avga NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning.[8] I 2018 ble hun utnevnt av regjeringen til leder for partnerdrapsutvalget.[9] Hennum er fra 2017 leder for Norges kvinnelobby, en paraplyorganisasjon for kvinnebevegelsen i Norge.[10]

BibliografiRediger

Bøker
 • Seksuelle overgrep mot barn : omfang og rettsapparatets behandling. Redd Barna 2006. ISBN 82-7481-101-1
 • Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 1999. ISBN 82-995285-1-8
Artikler
 • Hennum, Ragnhild Helene (2016). Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. I: Njål Høstmælingen, Kirsten Sandberg og Elin Saga Kjørholt (red.), Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215025186. Kapittel 15. s. 329–356.
 • Bakketeig, Elisiv og Hennum, Ragnhild Helene (2014). Status 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om seksuelle overgrep mot barn?, I: Liv Finstad og Heidi Mork Lomell (red.), Motmæle: En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-749-7. Kapittel 2. s. 21–38.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2010). Kjønnslikestilling på ville veier - kan kjønnsnøytrale krisesentre forsvares?, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.), Rettferdighet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215015569. s 126 - 141
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Virker bestemmelsen om grovt uaktsom voldtekt?. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. (1), s 50- 59
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse, I: Njål Høstmælingen; Elin Saga Kjørholt & Kirsten Sandberg (red.), Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 9788215011936. Kapittel 15. s 310 - 336
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse, I: Kirsten Sandberg; Njål Høstmælingen & Elin Saga Kjørholt (red.), Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01193-6. Kapittel 15. s 254 - 276
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Tilregnelighet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. (4), s 5- 27
 • Hennum, Ragnhild Helene (2007). Likhet for loven. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 94(3), s 473- 477
 • Hennum, Ragnhild Helene (2006). Dommeravhør og menneskerettigheter - konvensjonspraksis om særlig sårbare vitner, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.), dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00960-3. kapittel. s 247 - 262
 • Hennum, Ragnhild Helene (2006). Strafferett og straffeprosess, I: Liv Finstad & Inger Cecilie Høigård (red.), Straff og rett. Pax Forlag. ISBN 82-530-2957-8. kapittel. s 9 - 48
 • Hennum, Ragnhild Helene (2004). Den rettslige behandlingen av voldtekt - hvorfor har Norge fått kritikk av FN?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. (1), s 31- 40
 • Hennum, Ragnhild Helene (2003). Dømmer domstolene likt i like saker?. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 3(1), s 7- 24
 • Hennum, Ragnhild Helene (2002). "Nye strafferettslige særreaksjoner". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 30(1/2), s 24- 42
 • Hennum, Ragnhild Helene (2001). Lesbiskes og homofiles rettsstilling, I: Marianne C. Brantsæter; Turid Eikvam; Reidar Kjær & Knut Olav Åmås (red.), Norsk homoforskning. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00091-6. s 85 - 103
 • Hennum, Ragnhild Helene (2000). Finnes det alternativer til dagens rettslige behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. (1/2)

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger