Materialisten

Materialisten; tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt var et norsk tidsskrift. Det ble opprinnelig grunnlagt i 1973 som et marxistisk tidsskrift utgitt av AKP(m-l), og formålet var å føre «en teoretisk kamp særlig mot Kommunistisk Universitetslag (kul) om hvem som var de rette forvaltere av den marxistiske arven».[1] Etter en lengre pause gjenoppstod tidsskriftet i 1979, og ble utgitt frem til 2014, da det ble lagt ned. Materialisten var i mye av sin historie marxistisk orientert (sammenlign historisk materialisme) og tilknyttet ml-bevegelsen og AKP(m-l). De siste årene ble det utgitt av en uavhengig redaksjon og definerte seg som et frittstående tidsskrift for «forskning, fagkritikk og teoretisk debatt». Tidsskriftet ble i 2004 godkjent som vitenskapelig på nivå 1 i norsk vitenskapsindeks.[2] Det utkom frem til 2014 med to enkeltnumre og ett dobbeltnummer i løpet av et år.

Blant bidragsyterne til tidsskriftet finner man bl.a. mange med tilknytning til Institutt for kriminologi og rettssosiologi, men også folk som ikke er akademikere, slik som Souhaila Andrawes og Stein Lillevolden.

MålsettingRediger

Målsetningen fra grunnleggelsen i 1973 var å være et tidsskrift for debatt om marxismen, sett fra AKP(m-l) sitt perspektiv og med særlig brodd mot Kommunistisk Universitetslag. Etter at Kommunistisk Universitetslag gikk i oppløsning ble også Materialisten nedlagt, før tidsskriftet gjenoppstod i 1979 med en mer generell ambisjon om å være et marxistisk orientert tidsskrift. Frem til nedleggelsen beskrev utgiverne målsetningen som å være et tidsskrift for «alle som er intellektuelt nysgjerrige, som ønsker å lære og forstå mer, som er opptatt av fagkritikk og samfunnskritikk, av forskningens grunnlag og vilkår, også hvordan forskning kan bidra i kampen mot undertrykking og urettferdige samfunnsforhold». Tidsskriftet fokuserer også på «vitenskapsteoretiske tema og sentrale problemstillinger innen ulike fag, både humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap».

OvervåketRediger

I Lund-kommisjonens rapport gikk det frem at Overvåkningspolitiet hadde regnet det å være redaksjonsmedlem eller bidragsyter til Materialisten som indikasjon på ekstreme politiske holdninger og dermed grunnlag for å registrere personen det gjaldt i Overvåkningspolitiets register eller arbeidsregister. I et notat om politiske ekstremister fra 1984, lagt frem på et arbeidsmøte om subversjon i 1985 hvor det ble vedtatt en enhetlig registreringspraksis i Norge, oppføres Materialisten som underorganisasjon av AKP («AKPs bedrifter, publikasjoner o.l.»), med angivelse av at redaksjonsmedlemmer skal registreres i Overvåkningspolitiets register og bidragsytere i politiets arbeidsregister. Overvåkningspolitiets praksis i forhold til tidsskriftet etter 1996 er ikke kjent.[3] Den dømte terroristen Souhaila Andrawes satt i flere år i redaksjonen.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 17. februar 2015. Besøkt 17. februar 2015. 
  2. ^ NSD, Publiseringskanaler: Materialisten
  3. ^ «Registrering av ekstremister tilhørende Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene) m/ underorganisasjoner og frontorganisasjoner» m.v., notat, Politiets overvåkningstjeneste, 20. desember 1984. Sitert i Lund-rapporten, s. 217.
  4. ^ http://www.taz.de/1/archiv/dossiers/dossier-raf/artikel/1/eine-entfuehrerin-selbst-verfuehrt-1/