Sykehjem

institusjon for pasienter med hjelpebehov utenfor eget hjem
(Omdirigert fra «Pleiehjem»)

Sykehjem, tidligere også kalt pleiehjem, hvilehjem, aldershjem og gamlehjem, er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie og hjemmehjelp på grunn av større behov for omsorg. Det er vanlig at dårlig fungerende eldre får langtidsplasser på sykehjem. Noen pasienter får korttidsopphold eller en rulleringsplass, ofte som en avlastning for familiemedlemmer som yter tilsyn og pleie over tid. På sykehjem finnes omsorgspersonale som sykepleiere, hjelpepleiere og vernepleiere.

Frognerhjemmet er et sykehjem og dagsenter i Oslo.
Jul ved Fosnes sykehjem i Nord-Trøndelag.

Begreper i Oslo kommune rediger

Oslo kommune har innført begrepsparet «langtidshjem» og «helsehus», der «langtidshjem» tilsvarer det som per 2023 i de fleste andre kommuner betegnes som (langtidsplasser på) sykehjem.[1] I Oslo administrerer Sykehjemsetaten driften av slike institusjoner.[1]

Avdelinger ved norske sykehjem rediger

Sykehjemmene er vanligvis inndelt i flere avdelinger som ofte har spesialisert seg på forskjellige pasientgrupper. De somatiske pleieavdelingene omfatter de fleste plassene ved sykehjemmet. Hovedoppgaven er pleie og mating av pasienter som ikke kommer seg opp ved egen hjelp. Disse avdelingene er også ofte benyttet for terminal pleie og behandling for kreftpasienter.

Mange sykehjem har egen skjermet avdeling for fysisk aktive senildemente. Arbeidet ved disse avdelingene er preget av miljørettede tiltak for å hindre nedverdigende situasjoner for pasientene, og for å skape et positivt og rolig miljø. Det er vanlig at slike avdelinger har låste ytterdører for å hindre at pasientene går sin vei uten at de greier å finne veien tilbake.

Ved noen sykehjem er det opprettet egen rehabiliteringsavdeling for pasienter som trenger opptrening over få uker for å kunne greie seg bedre hjemme siden. Disse avdelingene drives ofte av sykepleiere og fysioterapeuter som også har oppgaver utenfor avdelingen med aktivisering og treningstiltak for den eldre delen av befolkningen. Det er vanlig at pasientene er ved en slik avdeling i få uker før utskriving.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b «Sykehjemsetaten - Etater, foretak og ombud» (norsk). Oslo kommune. 19. januar 2015. Besøkt 3. juli 2023. «Oslo har 37 langtidssykehjem og fire helsehus. Langtidssykehjemmene er pasientenes hjem resten av livet og hverdagen skal gjenspeile det. Helsehusene er et korttidstilbud hvor pasientene rehabiliteres til å mestre hverdagen i eget hjem. (---) Cirka 10 000 medarbeidere på Oslos langtidshjem og helsehus (inkludert private driftere), og cirka 60 medarbeidere i etatens administrasjon.»