Geriatri, av gresk geras (alderdom) og iatreia (helbredelse), er en medisinsk spesialitet som er konsentrert om sykdommer hos eldre, vanligvis avgrenset nedover til 65–70 års alder.

Pasient ved Fosnes sykehjem i Nord-Trøndelag.

Geriatrien er opptatt av fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale tilstander som inntreffer ved akutt sykdom, kronisk sykdom, rehabilitering, forebygging, sosiale situasjoner og ved livets avslutning hos denne pasientgruppen.

Pasientgruppen anses å ha en høy grad av skrøpelighet og ofte flere lidelser, noe som krever en helhetlig tilnærming. Sykdommer kan framtre forskjellig hos eldre pasienter, og de er ofte svært vanskelige å diagnostisere. Responsen på behandling er ofte sein, og det er ofte et behov for sosial støtte.

Geriatrisk medisin er derfor ofte mer enn organorientert medisin og tilbyr i tillegg behandling i en tverrfaglig sammenheng. Hovedpoenget med dette er å optimalisere den funksjonelle statusen til den gamle, samt forbedre livskvalitet og autonomi.

Geriatrisk medisin er ikke spesifikt aldersdefinert, men de fleste pasientene vil være over 65 år gamle, og problemene som håndteres best av spesialiteten geriatri blir mye vanligere i aldersgruppen 80+.

Organiseringen av geriatrisk medisin varierer mellom europeiske land av historiske og strukturelle grunner.

I Norge er geriatri en grenspesialitet av indremedisin. Dette innebærer at den som skal bli spesialist i geriatri også må være spesialist i indremedisin, og i tillegg ha to års tilleggsutdannelse i geriatri. Som tillegg til generell indremedisin kreves blant annet kunnskaper om aldersbetingete endringer i kroppens fysiologi og omsetning av legemidier, om demens, delirium og andre kognitive forstyrrelser, om hjerneslag, om utredning av fall og falltendens, om rehabilitering og om koordinert tverrfaglig samarbeid.

Blant de vanligste typene medisiner som foreskrives til eldre i Norge er beroligende midler, antidepressiver, sovemidler og urodempende medisiner. I 2017 fikk pasienter på norske sykehjem i gjennomsnitt foreskrevet om lag 7 medikamenter.[1]

Referanser rediger

Se også rediger

Eksterne lenker rediger