Gerontologi er læren om den friske alderdommen, den medisinske spesialiteten som behandler helse hos gamle mennesker. Er forskjellig fra geriatri som behandler aldersrelaterte sykdommer. Gerontologi er vitenskapen som studerer hvordan og hvorfor individer aldres. Ordet er sammensatt av de greske ordene geron (gamling) og logia (kunnskap). Det er en relativt ung vitenskap, bare omkring 100 år gammel.

En eldre par i Caçarelhos, Portugal.

Den nordiske gerontologiske foreningen (NGF) antok følgende definisjon av gerontologi: «Gerontologi är läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad och till individens död. Gerontologi omfattar basalbiologiska och klinisk–medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner.»

De forskningsområdene som i hovedsak konsentrerer seg om den normale aldringsprosessen er den biologiske, psykologiske og sosiale gerontologien.

Eksterne lenker

rediger