Hypnotika

(Omdirigert fra «Sovemedisin»)

Hypnotika er en betegnelse på legemidler som gir en søvninduserende virkning. I Norge brukes flere typer:

Barbiturater
  • Barbital (kun ved sykehus)
Benzodiazepinderivater
  • Flunitrazepam
  • Nitrazepam
  • Midazolam (kun ved sykehus)
Benzodiazepinlingnende preparater (Z-hypnotika)
  • Cyklopyrrolonderivater (Zopiklon)
  • Imidazopyridinderivat (Zolpidem)
  • Pyrazolopyrimidinderivat (Zaleplon) (Kun registreringsfritak)
Melatoninreseptoragonister
Antihistaminer
  • Alimemazin (Vallergan)

Mange av legemidlene som brukes i psykiatrien (antipsykotika, antidepressiva og anxiolytika) brukes mot søvnvansker, og kan være spesielt effektive dersom søvnvanskene er en del av en psykiatrisk/psykososial lidelse. Dersom søvnvanskene er smerterelaterte så vil smertestillende legemidler (analgetika) kunne hjelpe, selv om disse ikke brukes direkte mot søvnvansker.

BivirkningerRediger

Søvnmedisiner kan ha bivirkninger som depresjon, angst, kvalme, og varig søvnmangel. Ved lengre tids bruk kan en oppleve at effekten avtar.