Petsamotrafikken sikter til den handel som skjedde via Ishavsveien og den finske havnen Linhammar (Liinahamari) ved Petsamo i perioden april 1940 til juni 1941.

Linhammars havneanlegg, 1940
Ruten Rovaniemi-Petsamo
Svenske J 9, importert fra USA over Petsamo

Handelen var, etter det tyske angrepet på Norge 9. april 1940, Finlands og Sveriges eneste eksportvei vestover, for Sveriges del fram til lejdtrafiken via Göteborg ble innledet. Til september 1940 var trafikken ikke nærmere regulert av de krigførende, men da ble dette endret av Tyskland. Handelen krevde deretter såvel Tysklands som Storbritannias godkjenning. Sverige aksepterte ikke det tyske krav om at avgi et løfte om ikke å handle med Storbritannia, og dermed kom ikke den svenske eksporten igang igjen.[1] Den finske handelen fortsatte imidlertid.

Trafikken hadde på grunn av veienes og havnens begrensede kapasitet et beskjedent omfang. Havnen ble riktignok utbygd i perioden, men den eneste veien dit var en smal grusvei (Riksväg 4) fra Rovaniemi, med provisoriske broer som erstattet dem som var blitt ødelagt under Vinterkrigen.

Den svenske trafikken ble innledet i slutten av mai 1940 på initiativ av Flygförvaltningen. Bestillinger var gjort i USA på fly (J 9 og B 6), og var under overskipning. Trafikken ble innledet uten noen avtale med Finland. En avtale fra slutten av juni 1940 gav Sverige 25% av importkapasiteten og 15% av eksporten.[2]

Den svenske handelen gikk med lastebil fra Haparanda (650 km), og bestod av eksport av papirmasse samt import av bensin, oljer, kaffe, kopper, hvete med mere. På det meste ble transportert i den svenske handelen 1 000 tonn per døgn, og som mest var 400 lastebiler og 600 sjåfører engasjert.[trenger referanse]

Den finske handelen gikk til Rovaniemi – en strekning på 550 km, og opp til 1 600 lastebiler var engasjert. Den finske importen bestod hovedsakelig av mat, men også av fly, biler, metaller, oljer med mer, mens eksporten bestod av trevarer. Totalt anløpte over 200 fartøy, og 340 000 tonn varer ble importert og 180 000 tonn eksportert.[trenger referanse] Sommeren 1940 forekom også en viss persontrafikk med flyktninger fra Europa, bl.a. avgikk et amerikansk passasjerfartøy med 900 ombord i august 1940.

Fra september 1940 ble ruten anvendt også for tyske transitteringer av militærpersonale og forsyninger mellom det okkuperte Finnmark fylke og Tyskland. Trafikken ble stanset av britene den 14. juni 1941 ettersom det forut for Tysklands angrep på Sovjetunionen (Operation Barbarossa) fantes tysk troppenærvær i Finland. De gjenværende svenske lastebilene i Finland kom til å bli tatt i beslag av finnene i samband med fortsettelseskrigens utbrudd.

Referanser

rediger
  1. ^ Gunnar Hägglöf: Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget
  2. ^ Eric Björklund: Petsamotrafiken. 1981 ISBN 91-7260-616-9

Litteratur

rediger
  • Marianne Junila: Kotirintaman aseveljeyttä. väitöskirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-216-6.
  • Erno Paasilinna: Maailman kourissa. Historiaa ja muistoja Petsamosta. Keuruu: Otava, 1983. ISBN 951-1-07631-0.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata