Palm (av latin palmus), også kalt palme og håndsbredd (av norrønt hǫndbreiða), er et gammelt lengdemål som har blitt benyttet i store deler av Europa og Skandinavia, herunder også i Norge. Lengden har imidlertid variert fra både land til land og tid til tid. Begrepet stammer fra den gamle Romerriket og har trolig blitt introdusert i Europa gjennom romerske legionærer.

I Skandinavia er denne enheten først og fremst blitt brukt til å måle omkretsen av rundtømmer og skipsmaster med, men også til måling av hester.

Opprinnelig utgjorde en palm bredden av handflatens tverrmål (håndsbredden), målt på tvers av hånden midt mellom roten av tommelfingeren og pekefingeren. I det gamle Rom var en palmus lik 1/4 romersk fot. I Skandinavia ble verdien senere satt til å utgjøre lengden av 3 7/18 tomme for måling av tømmer, og målet har derfor variert i henhold til tommens utvikling. I begynnelsen var den ca. 8,032 cm, noe senere ca. 8,879 cm, og ennå senere 8,608 cm. Da sjællandsk alen ble innført i Danmark-Norge utgjorde en palm ca. 8,9326 cm, men som et snitt blir den gjerne regnet som 8,86 cm.

Tabell over gamle norske enheter for lengde rediger

Gamle norske enheter for lengde
Forholdet mellom enhetene (fra 1541) Omregning til SI-systemet - fra år
navn tegn B favn alen fot kvart tomme linje skruppel 1274 C 1274 D 1541 E 1683 F 1824 G 1875 H 1959 J
1 favn 1 A 3 6 12 72 864 10368 1,422 m 1,659 m 1,8978 m 1,8882 m 1,8825 m 1,8822 m 1,8288 m
1 alen 13 1 2 4 24 288 3456 47,400 cm 55,300 cm 63,260 cm 62,940 cm 62,750 cm 62,740 cm 60,960 cm
1 fot I 16 12 1 2 12 144 1728 - - 31,630 cm 31,470 cm 31,375 cm 31,370 cm 30,480 cm
1 kvart 112 14 12 1 6 72 864 11,850 cm 13,825 cm 15,815 cm 15,735 cm 15,688 cm 15,685 cm 15,240 cm
1 tomme II 172 124 112 16 1 12 144 2,633 cm 2,633 cm 2,636 cm 2,623 cm 2,615 cm 2,614 cm 2,540 cm
1 linje III 1864 1288 1144 172 112 1 12 2,194 mm 2,194 mm 2,197 mm 2,185 mm 2,179 mm 2,178 mm 2,117 mmL
1 skruppel IIII 110368 13456 11728 1864 1144 112 1 0,183 mm 0,183 mm 0,183 mm 0,182 mm 0,182 mm 0,182 mm 0,176 mmL

A Grønn bakgrunnsfarge angir eksakte verdier. B Skrives: 5I 11II 7III 10IIII uttales: fem fot, elleve tommer, sju linjer og ti skrupler = 181,998 cm (int. tomme). C Magnus Lagabøtes landslov definerte en Ckort alen og en Dlang alen. Avsatte man den kortesteCtommelalen (=18II) på en stokk (stikke), trengte stikka et håndtak, som naturlig ble en håndsbredd (= 3II). Den lengsteD, stikke, bla da 21II (også kalt båtalen). ESjællandsk alen blir tatt i bruk. FOle Rømers system innført ved lov. GI forbindelse med løsrivingen fra Danmark ble Ole Rømers system opprettholdt, men måleenhetene ble revidert i lov av 28. juli 1824. HNorge innfører SI-systemet. Loven innfører omregningsregler til det gamle systemet. JInternasjonal tomme definert etter SI-systemet. L Normalt angitt som desimal inch eller som brøk 18, 116, 132 osv. Her er det 112 som resten av tabellen.

Se også rediger