Åpne hovedmenyen
Artikulasjonssteder
Labial
Bilabial
Labiovelar
Labioalveolar
Labiodental
Koronal
Lingvolabial
Interdental
Dental
Alveolar
Apikal
Laminal
Postalveolar
Alveolopalatal
Retrofleks
Dorsal
Palatal
Labial-palatal
Velar
Uvular
Uvular-epiglottal
Radikal
Faryngal
Epiglottal-faryngal
Epiglottal
Glottal
Denne siden inneholder fonetisk informasjon skrevet med IPA, som kan vises feil i noen nettlesere.
[Rediger]

En palatal konsonant uttales ved at tunga trykkes mot ganen.

I østnorsk fins det tre palatale konsonanter:

I andre dialekter, for eksempel trøndersk, er det flere palatale konsonanter, som nasalen [ɲ].

Se ogsåRediger