Artikulasjonssteder
Labial
Bilabial
Labiovelar
Labioalveolar
Labiodental
Koronal
Lingvolabial
Interdental
Dental
Alveolar
Apikal
Laminal
Postalveolar
Alveolopalatal
Retrofleks
Dorsal
Palatal
Labial-palatal
Velar
Uvular
Uvular-epiglottal
Radikal
Faryngal
Epiglottal-faryngal
Epiglottal
Glottal
Denne siden inneholder fonetisk informasjon skrevet med IPA, som kan vises feil i noen nettlesere.
[Rediger]

Labialer er konsonanter som artikuleres med begge leppene (bilabial artikulasjon) eller med underleppen og overtennene (labiodental artikulasjon). Norsk [m] er en bilabial nasal sonant, [b] og [p] er bilabiale lukkelyder (plosiver), [v] og [f] er labiodentale frikativer.

Lepperunding eller labialisering kan også forekomme sammen med andre artikulasjoner. Engelsk /w/ er en labialisert velar approksimant.

Eksterne lenker

rediger