Artikulasjonssteder
Labial
Bilabial
Labiovelar
Labioalveolar
Labiodental
Koronal
Lingvolabial
Interdental
Dental
Alveolar
Apikal
Laminal
Postalveolar
Alveolopalatal
Retrofleks
Dorsal
Palatal
Labial-palatal
Velar
Uvular
Uvular-epiglottal
Radikal
Faryngal
Epiglottal-faryngal
Epiglottal
Glottal
Denne siden inneholder fonetisk informasjon skrevet med IPA, som kan vises feil i noen nettlesere.
[Rediger]

I fonetikk er labiodentaler konsonanter som artikuleres med underleppen og overtennene. De labiodentale konsonantene slik de identifiseres av Det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA) er:

IPA Beskrivelse Eksempel
Språk Ortografi IPA Betydning
ustemt labiodental plosiv
stemt labiodental plosiv
p̪͡f ustemt labiodental affrikat tsonga[1] [tim̪p̪͡fuβu] flodhester
b̪͡v ustemt labiodental affrikat tsonga[1] [ʃileb̪͡vu] hake
ɱ labiodental nasal norsk kamfer[2] ['kɑɱfɘɾ] kamfer
f ustemt labiodental frikativ norsk fall [fɑlː] fall
v stemt labiodental frikativ engelsk van [væːn] varebil
ʋ labiodental approksimant norsk Vang [ʋɑŋ] Vang

Noter rediger

  1. ^ a b Dette gjelder bare XiNkuna-dialekten av tsonga hvor den er et eget fonem (med aspirerte og uaspirerte allofoner i fri variasjon.
  2. ^ [ɱ] er en allofon av /m/ som forekommer foran /v/ og /f/.