Se også hake (diakritisk tegn).
Haken

Haken er den nederste delen av et ansikt, plassert under munnen.