Hake (diakritisk tegn)

Diakritiske tegn

aksent

akutt aksent ( ˊ )
dobbel akutt aksent ( ˝ )
grav aksent ( ˋ )

breve ( ˘ )
hake ( ˇ )
cedille ( ¸ )
cirkumfleks ( ˆ )
trema ( ¨ )
dot ( · )

anunaasika ( ˙ )
anusvaara (  ̣ )

horn / dấu móc ( ̛)
krok / dấu hỏi (  ̉ )
makron ( ˉ )
kvist ( ˛ )
ring / kroužek ( ˚ )
spiritus asper ( ʽ )
spiritus lenis (  ʼ )
tøddel ( ¨ )

Tegn som av og til brukes som diakritisk tegn

apostrof ( )
bar ( | )
kolon (  : )
komma ( , )
bindestrek ( ˗ )
tilde ( ˜ )
titlo (  ҃ )

En hake eller hácek ( ˇ ) er et diakritisk tegn som ser ut som en liten v som plasseres over en bokstav. Den ser ut som en opp-ned cirkumfleks, og kan lett forveksles en breve, men er forskjellig: Breven er rund i form, mens haken er spiss. Hvilken lydverdi en bokstav med hake har, kan variere fra språk til språk, selv om en hake plassert over en konsonant generelt assosieres med affrikater og frikativer.

Vanlige eksempler på bokstaver med hake er (og den lyden de vanligvis representerer): š [ʃ], ž [ʒ], č [tʃ] og ǧ [dʒ].

tsjekkisk og slovakisk brukes haken til å representere palatalisering. Eksempler på slik bruk er bokstavene: Ď, Ť, Ň og Ľ (den siste brukes kun på slovakisk).

I pinyin systemet for å translitterere kinesisk brukes en hake over en vokal for å markere den tredje tonen: fallende så stigende.

De fleste bokstavene som kan opptre med hake, på de fleste språk, har egen koding i Unicode, men, i tillegg kan en «fri» hake kodes over en hvilken som helst bokstav, med koden U+030C.