I fonetikk er en ustemt konsonant en konsonant som uttales uten stemme, det vil si uten at stemmebåndene vibrerer. Det motsatte er en stemt konsonant.

IPAs diakritiske tegn for ustemthet er [  ̥].

Se også rediger