Padderudvannet

Innsjø i Asker

Padderudvannet er et vann i Asker kommune i Viken. Det ligger rett sør for E18 helt vest i Asker kommune. Vannet får tilsig via små bekker fra nord, og har avløp i sørvest mot Ulvenvannet. Vannet ligger i et område med kalkrike kambrosilurbergarter, og har pH = 8. Det er meromiktiske forhold. Ved undersøkelse i 2012 var det syv meters siktedyp.[2]

Padderudvannet
FylkeViken
KommuneAsker
VassdragÅrosvassdraget
Areal 0,18 km²[1]
Høyde 188 moh.[1]
Dybde21 m (maks)
Posisjon

Padderudvannet
59°49′21″N 10°21′32″Ø

Vannet huser flere rødlistede plantearter, blant annet blanktjønnaks[3]. Av fisk finnes abbor, gjedde, mort, sørv, ørekyt, ørret og ål. Sistnevnte er rødlistet som kritisk truet (CR) både nasjonalt og globalt, og er derfor fredet.

ReferanserRediger

  1. ^ a b «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 6. april 2015
  2. ^ (no) Padderudvannet i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  3. ^ «Artsportalen, blanktjønnaks». Arkivert fra originalen 14. september 2013. Besøkt 27. juli 2015.