Åpne hovedmenyen
Arealene avgrenset av Markaloven
Marka omslutter de 15 bydelene og Sentrum
De ti områdene som til sammen utgjør Oslomarka

Marka er navnet på de skogkledde og kuperte områdene som omgir Oslo. Oslomarka, slik den er definert i markaloven (Lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner)[1] ligger i 19 kommuner fordelt på 5 fylker: Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Østfold. Oslo har ca. 310 km² tilhørende Marka innenfor sine grenser. Akershus har ca. 850 km², fordelt på kommunene Asker, Bærum, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård. Buskerud har ca. 325 km², fordelt på kommunene Røyken, Lier, Hole og Ringerike. Oppland har ca. 210 km² i Jevnaker og Lunner kommuner. Hobøl kommune i Østfold har også et område i Marka. Til sammen utgjør Marka ca. 1700 km².

OmfangRediger

Marka består av ca. 2000 eiendommer. De største er Løvenskiold–Vækerø med 430 km², Oslo kommunes skoger med 170 km² og Losby Bruk med 43 km². Mer enn 1800 av de 2000 eiendommene er under 1000 dekar. Gjennomsnittsstørrelsen på disse er 200-300 dekar. Vel 70 % av arealet er i privat eie. Resten er noenlunde likt fordelt mellom kommuneskoger og allmenninger. Staten eier bare små arealer i Oslomarka.

Ifølge tall fra Statens kartverk er det registrert 1583 boenheter med fast helårsbeboelse i Marka. Det finnes flere etablerte lokalsamfunn, blant annet i Maridalen og i Sørkedalen. Det er også registrert 3131 hytter/fritidshus i Marka.

Marka er en administrativ enhet i Oslo med 1 615 innbyggere (1. januar 2009) i tillegg til Oslos 15 bydeler, og utgjør sammen med Sentrum to spesielle områder uten bydelsstatus.

Marka utgjør et vesentlig rekreasjonstilbud til Oslos befolkning, og vernet om markagrensa har stort sett vært håndhevet svært strikt av Oslos politikere. Til tross for at marka er flittig benyttet som turområde, spesielt i helgene, inneholder faunaen flere dyrearter som f.eks gaupe, bever, elg og rådyr.

Befolkning og jordbruksområder i Marka er i all vesentlighet lokalisert i to dalfører: Sørkedalen og Maridalen. Hver av disse dalene har et vann tilknyttet seg: Bogstadvannet og Maridalsvannet, sistnevnte en av Oslos drikkevannskilder.

Den norske Turistforening avdeling Oslo og omegn merker sommerløyper og driver hytter i området. For vinterbrukerne er det Skiforeningen og Oslo bymiljøetat som merker og preparerer løyper. I tillegg har Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn flere serveringssteder i marka.

Det er gode fiskemuligheter i hele marka, og det er OFA som driver fiskekultiveringen.

Oslomarka deles inn i følgende områder (se illustrasjon):

Av disse er Vestmarka, Romeriksåsene og Sørmarka nesten i sin helhet beliggende utenfor bygrensa.

OslomarkavassdrageneRediger

Oslomarkavassdragene drenerer til Indre Oslofjord, til Vansjø, og til Øyeren. De største elvene er Lysakerelva, Akerselva og Sandvikselva.

Sportskapeller i OslomarkaRediger

Kirke Skogsområde Kommune
Holmenkollen kapell Nordmarka Oslo
Nordmarkskapellet
Østmarkskapellet Østmarka
Haslumseter kapell Bærumsmarka Bærum
Lillomarkskapellet Lillomarka Nittedal
Sørmarkskapellet Sørmarka Ski

KartRediger

 • Claus Henrik Peter Lund (Norges Geografiske Opmaaling), Kart over Nordmarka, 1825.
 • Topografisk kart over Norge, Blad 19B Hønefoss. Udgivet af den geografiske Opmaaling, 1872. 1:100.000
 • Kart over Kristiania Omegn Blad I-VI, Udgivet af den geografiske Opmaaling, 1882. 1:25.000
 • Ernst Bjerknes, "Nordmarken og Sørkedalen for Skiløbere og Turister". 1: 30 000, ekv. 20 meter. Kartet ble trykt ved "Den private Opmaalings Anstalt" i Kristiania, 1890 ("Verdens første skikart")
 • Skikart over Nordmarken, utarbeidet av Kristian Petersen, Olaf Norlis Forlag, Kristiania. 1:50.000

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

LitteraturRediger

 • Christophersen, H.O. og T.A. Svensson MARKA FRA A TIL Å – Leksikon for Oslomarka. Universitetsforlaget AS 1985. ISBN 82-00-06904-4
 • Christophersen, H.O. På gamle veier og nye stier i Oslomarka. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1972. ISBN 82-05-05433-9
 • Faafeng, Bjørn «Nordmarksvassdragene – Tømmerfløting og drikkevann i Oslomarka». I: «Vår vassdragsnatur», DNTs årbok 1995 (red. Marianne Monsen). Den Norske Turistforening. ISBN 82-90339-46-1
 • Gabrielsen, Bjørn (red.) MARKA; på tur i Norges mest berømte skog. Kagge Forlag AS 2005. ISBN 82-489-0487-3
 • Jensen, Bjørn; Omre, Jørn Areklett og Løken, Bård Markaboka. Oslomarkenes turmål og merkesteder. Orion Oslo 1995. ISBN 82 458 0053 8
 • Oslomarkas Friluftsråd OSLOMARKA – håndbok for friluftsfolk 1939
 • Revil, Bjørn Markaguiden Gyldendal 2008. ISBN 978-82-05-37903-9

Eksterne lenkerRediger