Oslomarka

naturområder

Oslomarka er de skogkledde og kuperte områdene som omgir Oslo. Markaloven (lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner)[1] fra 2009 avgrenser et område i Oslo og 16 kommuner i Viken. Oslo har ca. 310 km² tilhørende Marka innenfor sine grenser. Viken har ca. 1400 km², fordelt på kommunene Asker, Bærum, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Nordre Follo, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Indre Østfold kommuner. Til sammen utgjør Marka ca. 1700 km².

Kart
Arealene avgrenset av Markaloven
Marka

Våpen

LandNorges flagg Norge
Areal301,1 km²
Kart
Marka
59°58′46″N 10°44′23″Ø

Marka omslutter de 15 bydelene og Sentrum
Ti av de elleve områdene som til sammen utgjør Oslomarka (Vardåsmarka mangler)

Naturområde

rediger

Marka består av ca. 2000 eiendommer. De største er Løvenskiold–Vækerø med 430 km², Oslo kommunes skoger med 170 km² og Losby Bruk med 43 km². Mer enn 1800 av de 2000 eiendommene er under 1000 dekar. Gjennomsnittsstørrelsen på disse er 200–300 dekar. Vel 70 % av arealet er i privat eie. Resten er noenlunde likt fordelt mellom kommuneskoger og allmenninger. Staten eier bare små arealer i Oslomarka.

Marka utgjør et vesentlig rekreasjonstilbud til Oslos befolkning, og vernet om markagrensa har stort sett vært håndhevet svært strikt av Oslos politikere. Til tross for at marka er flittig benyttet som turområde, spesielt i helgene, inneholder faunaen flere dyrearter som f.eks. gaupe, bever, elg og rådyr.

Den norske Turistforening avdeling Oslo og omegn merker sommerløyper og driver hytter i området. For vinterbrukerne er det Skiforeningen og Oslo bymiljøetat som merker og preparerer løyper. I tillegg har Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn flere serveringssteder i marka.

Oslomarkavassdragene drenerer til Indre Oslofjord, til Vansjø, og til Øyeren. De største elvene er Lysakerelva, Akerselva og Sandvikselva. Det er gode fiskemuligheter i hele marka, og det er OFA som driver fiskekultiveringen.

Markaloven deler Oslomarka inn i følgende områder:

Av disse er Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Romeriksåsene og Sørmarka nesten i sin helhet beliggende utenfor bygrensa.

Samfunn

rediger

Marka er en administrativ enhet i Oslo med 1 615 innbyggere (1. januar 2009) i tillegg til Oslos 15 bydeler, og utgjør sammen med Sentrum to spesielle områder uten bydelsstatus.

Ifølge tall fra Statens kartverk er det registrert 1583 boenheter med fast helårsbeboelse i Marka. Det finnes flere etablerte lokalsamfunn, blant annet i Maridalen og i Sørkedalen. Det er også registrert 3131 hytter/fritidshus i Marka.

Befolkning og jordbruksområder i Marka er i all vesentlighet lokalisert i to dalfører: Sørkedalen og Maridalen. Hver av disse dalene har et vann tilknyttet seg: Bogstadvannet og Maridalsvannet, sistnevnte er en av Oslos drikkevannskilder.

Sportskapeller i Oslomarka

rediger
Kirke Skogsområde Kommune
Holmenkollen kapell Nordmarka Oslo
Nordmarkskapellet
Østmarkskapellet Østmarka
Haslumseter kapell Bærumsmarka Bærum
Lillomarkskapellet Lillomarka Nittedal
Sørmarkskapellet Sørmarka Nordre Follo
 • Claus Henrik Peter Lund (Norges Geografiske Opmaaling), Kart over Nordmarka, 1825.
 • Topografisk kart over Norge, Blad 19B Hønefoss. Udgivet af den geografiske Opmaaling, 1872. 1:100.000
 • Kart over Kristiania Omegn Blad I-VI, Udgivet af den geografiske Opmaaling, 1882. 1:25.000
 • Ernst Bjerknes, "Nordmarken og Sørkedalen for Skiløbere og Turister". 1: 30 000, ekv. 20 meter. Kartet ble trykt ved "Den private Opmaalings Anstalt" i Kristiania, 1890 ("Verdens første skikart")
 • Skikart over Nordmarken, utarbeidet av Kristian Petersen, Olaf Norlis Forlag, Kristiania. 1:50.000

Se også

rediger

Referanser

rediger

Litteratur

rediger
 • Christophersen, H.O. og T.A. Svensson MARKA FRA A TIL Å – Leksikon for Oslomarka. Universitetsforlaget AS 1985. ISBN 82-00-06904-4
 • Christophersen, H.O. På gamle veier og nye stier i Oslomarka. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1972. ISBN 82-05-05433-9
 • Faafeng, Bjørn «Nordmarksvassdragene – Tømmerfløting og drikkevann i Oslomarka». I: «Vår vassdragsnatur», DNTs årbok 1995 (red. Marianne Monsen). Den Norske Turistforening. ISBN 82-90339-46-1
 • Gabrielsen, Bjørn (red.) MARKA; på tur i Norges mest berømte skog. Kagge Forlag AS 2005. ISBN 82-489-0487-3
 • Jensen, Bjørn; Omre, Jørn Areklett og Løken, Bård Markaboka. Oslomarkenes turmål og merkesteder. Orion Oslo 1995. ISBN 82 458 0053 8
 • Oslomarkas Friluftsråd OSLOMARKA – håndbok for friluftsfolk 1939
 • Revil, Bjørn Markaguiden Gyldendal 2008. ISBN 978-82-05-37903-9

Eksterne lenker

rediger