Oslo bystyre 1987–1991

Artikkelen inngår i serien om

Politikk i Oslo

Oslo rådhus
Kommunevalg

Oslo bystyre 2023–2027

Ordførere

Byrådsledere

Byråder

Oslo rådhus

Stortingsvalg

Stortingsrepresentanter 1814–1906

Stortingsrepresentanter 1907–1921

Stortingsrepresentanter 1922–1945

Stortingsrepresentanter 1945–

Komiteer

Helse- og sosialkomiteen

Kultur- og utdanningskomiteen

Byutviklingskomiteen

Samferdsels- og miljøkomiteen

Finanskomiteen

Oslo bystyre 1987–1991 ble valgt ved kommunestyrevalget 1987, og tiltrådte 1. januar 1988. Det bestod av 85 representanter.

Høyre ble største parti med 32,1 % av stemmene og 29 mandater, mens Arbeiderpartiet ble nest størst med 30,9 % og 27 mandater. Tredje størst ble Fremskrittspartiet med 18,4 % og 16 mandater.[1] Høyre og Fremskrittspartiet fikk sammen flertall både i bystyret og i formannskapet, og de sikret seg også flertall i alle komiteer og utvalg som sorterte utfra bystyret.[2][3]

Albert Nordengen (H) fortsatte som ordfører, mens Peter N. Myhre (Frp) ble varaordfører. Hans Svelland fortsatte som byrådsleder i et rent Høyrebyråd.[3]

I løpet av perioden ble det endringer både i byrådskontorene og i ordførerstolen: Hans Svelland valgte å gå av fra 1. mars 1989, og Michael Tetzschner overtok som ny byrådsleder.[4] I mars 1990 gikk Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet inn i Tetzschner-byrådet, som da fikk flertall i bystyret med 48 av 85 mandater.[5] Albert Nordengen måtte trekke seg som ordfører 24. oktober 1990, og varaordfører Peter N. Myhre rykket da opp til å bli ny ordfører. Høyres Leif Nybø ble ny varaordfører.[6]

Kommunevalget 1987 rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 32,1 88 797 29 7
Arbeiderpartiet 30,9 85 334 27 7
Sosialistisk Venstreparti 6,8 18 883 6 2
Fremskrittspartiet 18,4 50 848 16 4
Rød Valgallianse 3,0 8 221 2
Kristelig Folkeparti 3,7 10 305 3 1
Senterpartiet 0,7 1 866 0
Norges Kommunistiske Parti 0,3 746 0
Venstre/DLF 2,9 8 127 2
Upolitiske og lokale lister 0,6 1 545 0
Andre lister 0,7 1 759 0
Valgdeltakelse/Total 74,3 % 276 431 85 21
Ordfører: Albert Nordengen (H) Varaordfører: Peter N. Myhre (Frp)

Kilder: SSB / Norges Offisielle Statistikk B765[7] og NTB.[3]

Oslo bystyre 1987–1991 rediger

Navn Parti Merknader
Rune Gerhardsen Arbeiderpartiet
Brith Bakken Arbeiderpartiet
Anne-Cathrine Hjertaas Arbeiderpartiet
Gro Balas Arbeiderpartiet
Erna Ansnes Arbeiderpartiet
Bernt Bull Arbeiderpartiet
Turid Dankertsen Arbeiderpartiet
Randi Ihlen Arbeiderpartiet
Karin Teigen Arbeiderpartiet
Libe Rieber-Mohn Arbeiderpartiet
Dagny Gartner Hovig Arbeiderpartiet
Knut Røed Arbeiderpartiet
Anne-Marie Tannæs Arbeiderpartiet
Anne Aakervik Arbeiderpartiet
Rune Bjerke Arbeiderpartiet
Astrid Wold Arbeiderpartiet
Lene Løken Arbeiderpartiet
Ole Jacob Frich Arbeiderpartiet
Boris Hansen Arbeiderpartiet
Tove Heggen Larsen Arbeiderpartiet
Annar Lille-Mæhlum Arbeiderpartiet
Terje Kristiansen Arbeiderpartiet
Bjørn Hallme Arbeiderpartiet
Olaf Holmsen Arbeiderpartiet
Jan Haldorsen Arbeiderpartiet
Ivar Christiansen Arbeiderpartiet
Tor Aspengren Arbeiderpartiet
Kari Pahle Koritzinsky Sosialistisk Venstreparti
Marika Kolbenstvedt Sosialistisk Venstreparti
Gunhild Emanuelsen Sosialistisk Venstreparti
Per Eggum Mauseth Sosialistisk Venstreparti
Ivar Johansen Sosialistisk Venstreparti
Erik Sekgård Sosialistisk Venstreparti
Erling Folkvord Rød Valgallianse
Athar Ali Rød Valgallianse
Albert Nordengen Høyre Ordfører frem til 24. oktober 1990
Hans Svelland Høyre Byrådsleder frem til 1. mars 1989
Sveinung Lunde Høyre
Jon Lyng Høyre
Jo Frisch Høyre
Karin Holmsen Høyre
Kjersti Solli Høyre
Wenche Barane Høyre
Åse Beate Brekke Høyre
Merete Johnson Høyre
Siri Bratlid Høyre
Erik Moen Høyre
Hans Olav Otterlei Høyre
Grete Horntvedt Høyre
Kari Egeland Høyre
Einar Bjerke Høyre
Harald Ivarsson Berger Høyre
Hallfrid Nybø Høyre
Ole B. Hovind Høyre
Martha Seim Valeur Høyre
Michael Tetzschner Høyre Byrådsleder fra 1. mars 1989
Sigurd Østen Høyre
Khalid Mahmood Høyre
Haakon Magnus Preus Høyre
Erik Tandberg Høyre
Leif A. Lier Høyre
Gunnar Falch-Ytter Høyre
Ole Sigurd Steen Høyre
Leif Nybø Høyre
Peter N. Myhre Fremskrittspartiet Varaordfører, deretter ordfører fra 24. oktober 1990
Pål Atle Skjervengen Fremskrittspartiet
Hugo Munthe-Kaas Fremskrittspartiet
Ellen Chr. Christiansen Fremskrittspartiet
Reidar A. Berg Fremskrittspartiet
Kjell Ryberg Fremskrittspartiet
Rolf Frydenberg Fremskrittspartiet
Christian Venge Tollefsen Fremskrittspartiet
Vibeke Limi Fremskrittspartiet
Mohan Singh Varma Fremskrittspartiet
Carl I. Hagen Fremskrittspartiet
Eli Engum Hagen Fremskrittspartiet
Tor Vatsgar Fremskrittspartiet
Arve Lønnum jr. Fremskrittspartiet
Arve Lønnum Fremskrittspartiet
Tor Mikkel Wara Fremskrittspartiet
Elanore Bjartveit Kristelig Folkeparti
May Grimdalen Kristelig Folkeparti
Robert Wright Kristelig Folkeparti
Anne-Lise Bergenheim Venstre/DLF
Marianne Seip Haugsnes Venstre/DLF

Referanser rediger

  1. ^ «Oslo bystyre 1987–1991». Aftenposten Aften, 16. september 1987.
  2. ^ «Høyre / Fr.p.flertall i alle Oslos komiteer». Aftenposten, 22. oktober 1987.
  3. ^ a b c «Albert Nordengen gjenvalgt i Oslo». NTBtekst, 2. desember 1987.
  4. ^ «Byrådet endrer ikke kursen». Aftenposten, 21. februar 1989.
  5. ^ «Overtar styringen onsdag». Aftenposten, 26. mars 1990.
  6. ^ «Beveget avskjed med Nordengen». Aftenposten, 25. oktober 1990.
  7. ^ Norges Offisielle Statistikk B765 : Kommunestyrevalget 1987. Statistisk Sentralbyrå, 1987.