Oslo Hospital

byggverk, tidligere sykehus i Oslo

Oslo Hospital, adresse Ekebergveien 1, ligger oppunder Ekebergskrenten i Gamlebyen i Oslo og var landets eldste psykiatriske sykehus inntil det ble nedlagt våren 2018. Oslo Hospital inkluderer et større kompleks av eldre og yngre verneverdige bygninger, blant annet Norges eldste hospitalbygg: Gråsteinsbygningen, og sognekirka for Gamlebyen og Ekebergskrenten: Gamlebyen kirke, tidligere kjent som Oslo hospitals kirke. Eiendommen er på 10,3 dekar og grenser mot Ekebergveien i nord, Konows gate i sør, Oslo gate i vest og borettslaget Klosterhagen i øst.

Oslo Hospital
Oslo Hospital sett fra vest med Gråsteinsbygningen til venstre og «Damehjemmet» til høyre
LandNorge
StedOslo
Etablert1930-årene
Kart
Kart
Oslo Hospital
59°54′11″N 10°46′04″Ø

Oslo Hospital sett fra nordøst
Oslo Hospital malt av Jacob Coning i 1699. Maleriet tilhører Oslo Museum.

Historie rediger

Dagens bygninger er delvis reist på ruinene av det gamle fransiskanske klosteret som ble etablert rundt 1290 etter invitasjon fra Hertug Håkon. Fransiskanerklosteret i Oslo representerte tidlig bybebyggelse i stein og tegl på sørøstsida av Alna og var direkte tilknytta byens navle gjennom middelalderens Geitabru, brua som ved flere anledninger er omtalt i den norrøne sagalitteraturen og som bandt sammen vestre og østre del av Oslos første bygate, Clemensalmenningen.[1][2]

Sykehusdriften skriver seg fra fransiskanernes virke: Gråbrødremunkene drev et målretta omsorgsarbeid for spedalske og andre av byens svakeste. Ved reformasjonen ble kloster og omsorgsarbeid lagt under danskekongen. I 1538 ble det etablert et slags alders- og sykehjem. Etter brannen i 1567 ble det oppført en ny bygning i 1581. I 1737 ble Gråsteinsbygningen reist ved hjelp av flere ulike steintyper tilgjengelig gjennom Ekebergs rikt sammensatte geologi, blant annet kalkstein, leirskifer og gneis.

Fra 1736, da Birthe Jonsdatter ble benådet av kongen i København for drapet på sitt nyfødte barn, har sykehuset vært et psykiatrisk sykehus. I 1777 ble det oppført et såkalt «Dollhus for afsindige». Dette ble revet i 1938 og dagens bygning ble reist, tegnet av arkitekt Wilhelm K. Essendrop. Sykehusdriften ble i 1997 overtatt av Oslo Hospital Psykiatrisk Sykehus AS, som er registrert som aksjeselskap under bransjen «institusjoner for voksenpsykiatri». I 2010 overtok Lovisenberg Diakonale Sykehus aksjeselskapet.[3]

Sykehuset ble avviklet våren 2018. Stiftelsen Oslo Hospital har i 2019 lansert planer om Kirkens Hus på området.[4]

Kulturminne rediger

Oslo hospital er et kulturminne og har nummer 86168 i Riksantikvarens kulturminnebase.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Christiania-bilder, Jorunn Sanstøl, 2004
  2. ^ Høringsuttalelse til reguleringsforslag for byutvikling i Bjørvika - Bispevika - Lohavn, Avgitt av alliansen ÆRBØDIG BRUK med Leif Gjerland som initiativtaker og koordinator, 6. november 2002
  3. ^ «Oslo Hospital sikret videre drift», Aftenposten 23. desember 2010; besøkt 25. juni 2019.
  4. ^ «Ekebergveien 1 B m.fl. Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring til oppstartmøte», datert 5. april 2019, dokumentnr. 201902191.

Litteratur rediger

  • Pål Abrahamsen et al. (red.): Fra dollhus til moderne psykiatri. Oslo Hospital 1538–1988. Selskapet for Oslo bys vel. Oslo 1988.

Eksterne lenker rediger