Lyngbørstespinner

sommerfuglart
(Omdirigert fra «Orgyia antiquoides»)

Lyngbørstespinner (Orgyia antiquoides) er en sommerfugl i gruppen børstespinnere (Lymantriidae). Som hos slektningen høstbørstespinner (Orgyia antiqua) er hannen en normalt utseende sommerfugl mens hunnen nærmest er redusert til en sekk med egg. Hunnens bevegelighet er enda mindre enn hos høstbørstespinneren – vanligvis kommer hunnen ikke engang ut av kokongen, men parer seg og legger sine egg på innsiden av den. Den skiller seg fra høstbørstespinneren på at hannen er litt kraftigere bygd og på at forvingens hvite flekk er ganske utydelig. I Norge er den bare med sikkerhet funnet én gang, ved Kragerø i 1984.

Lyngbørstespinner
Nomenklatur
Orgyia antiquoides
Hübner, 1822
Populærnavn
Lyngbørstespinner
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeLeddyr
KlasseInsekter
OrdenSommerfugler
FamiliePraktfly
SlektOrgyia
Økologi
Habitat: på land, larver på lyng
Utbredelse: i Norge ett funn ved Kragerø i 1984
Europa

Utseende

rediger

Hannen er en nokså liten (vingespenn 23 – 27 mm), nokså slank, brun spinner med brede vinger. Den er noe kraftigere bygd enn hannen av høstbørstespinner. Antennene er fjærformede og snaut halvparten så lange som forvingen. Kroppen er kledt med ganske lange, lysbrune hår. Vingene er brune, mindre rødlige enn hos høstbørstespinneren, og de mørke tverrbåndene og den hvite flekken som høstbørstespinneren har på forvingen er bare såvidt antydet. Bakvingene er ensfarget brune. Hunnen er sekkformet, 10 – 14 mm lang, kledt med ullaktige, beigefargede hår. Alle kroppsdeler bortsett fra bakkroppen er svakt utviklet, vingene er redusert til 1 mm lange stumper, også antenner, bein og hode er lite utviklede. Hunnen kommer vanligvis aldri ut av kokongen. Larven er mørkegrå, kledt med kvaster av ganske lyse hår, disse sitter på gule vorter. Videre har larven to bunter av lange, blåsvarte hår ved hodet, som peker framover, og en slik bunt i bakenden som peker bakover. På ryggen har den fire barberkost-lignende, tette dusker av stive, halmgule hår. På utvokste larver kan man se forskjell på kjønnene, hunnene er jamtover tydelig større enn hannene.

Levevis

rediger

Hannen flyr rundt over lyngheiene på jakt etter hunner, som den finner ved å følge lukten av feromoner som hunnen, fortsatt inne i kokongen, skiller ut. Den flyr om dagen i juli – september. Lyngbørstespinnerens larver lever på røsslyng (Calluna vulgaris) og klokkelyng (Erica tetralix), av og til også på andre lyng-arter. Etter paringen legger hunnen omtrent 100 egg på innseiden av kokongen, og dekker dem med hår (analull) fra bakkroppen sin, før hun dør, fortsatt inne i kokongen. Eggene overvintrer og klekkes om våren. Som hos en del andre børstespinnere kan unge larver føres avgårde med vinden og slik spre seg over noen avstander, dette er viktig siden hunnene ikke er bevegelige. Larvene er fullvoksne på ettersommeren, spinner seg inn i en kokong og forvandler seg til en puppe, som klekkes etter 10 – 14 dager.

Utbredelse

rediger

Lyngbørstespinneren er en europeisk art som forekommer fra Nederland i vest østover gjennom Mellom-Europa til Uralfjellene. I Norge er den bare funnet én gang, på Jomfruland utenfor Kragerø, men den forekommer her og der langs den svenske vestkysten opp til ganske nær grensen og kan godt tenkes å forekomme enkelte steder på sør-Østlandet. Den blir lett forvekslet med den mye vanligere høstbørstespinneren.

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata