Ordinariat for troende av østlige riter

Pavens våpenskjold
Den katolske kirkens hierarki
Pave
Patriark
Kardinal
Storerkebiskop
Primas
Metropolitt
Erkebiskop
Biskop
Generalsuperior
Biskop-prelat
Biskop-abbed
Militærordinarius
Personalprelat
Abbed
Apostolisk vikar
Apostolisk eksark
Apostolisk ordinarius
Apostolisk prefekt
Apostolisk administrator

Misjonsprest sui iuris

Den katolske kirke bruker ordinariater for troende av østlige riter som organisasjonsstrukturer for katolikker av østlige riter i enkelte land, der det ikke fins andre jurisdiksjoner for slike troende. Ordinariatene omfatter hele landet, uavhengig av bispegrensene som eventuelt gjelder for andre katolske særkirker. For tiden (2010) eksisterer på verdensbasis åtte slike ordinariater. Tre av disse tar seg spesielt av armensk-katolske troende, de fem resterende omfatter katolikker av samtlige orientalske riter:

Ordinariater for troende av østlige riter er direkte underlagt paven (dvs. er immediate) og kalles derfor også apostoliske ordinariater. I de fleste av tilfellene er det den latinske erkebiskopen i det respektive landets hovedstad som fungerer som ordinarius for disse ordinariatene.