Et militærordinariat er et ikke-territorielt bispedømme eller erkebispedømme i Den katolske kirke. Det har ansvar for pastorale tjenester innenfor et lands væpnede styrker, også når disse befinner seg utenfor landets grenser.