Personalprelatur

Pavens våpenskjold
Den katolske kirkens hierarki
Pave
Patriark
Kardinal
Storerkebiskop
Primas
Metropolitt
Erkebiskop
Biskop
Generalsuperior
Biskop-prelat
Biskop-abbed
Militærordinarius
Personalprelat
Abbed
Apostolisk vikar
Apostolisk eksark
Apostolisk ordinarius
Apostolisk prefekt
Apostolisk administrator

Misjonsprest sui iuris

Et personalprelatur er en jurisdiksjon i den katolske kirke for organiseringen av bestemte ikke-territorielle kirkelige organisasjoner. Ordningen ble innført av andre Vatikankonsil i 1965 som et alternativ til ordener. Personalprelaturets medlemmer er underlagt prelaten som om han var deres stedlige biskop. Prelaten er i sin tur underlagt paven.

Det eneste personalprelaturet er Opus Dei, som fikk denne status i 1982.